Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

34/2004 - Zawarcie znaczących umów w Betacom S.A. 1 lipca 2004

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o zawarciu w dniu 30 czerwca 2 umów z firmą Hewlett Packard Polska Sp. z o.o. na łączną kwotę brutto w wysokości 3.177.307 złotych. Kryterium uznania sumy umów za znaczące jest przekroczenie 10% wartości kapitałów Betacom S.A. Przedmiotem umów jest realizacja przez Dostawcę rozwiązań informatycznych tzw. Systemy HP dla jednego z klientów HP Polska Sp. z o.o.

Betacom zobowiązał się do realizacji dostaw Systemów HP w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy.

Płatności za zrealizowane dostawy Systemów HP zostaną uregulowane w terminie 14 dni po otrzymaniu przez HP protokołu instalacji systemów HP u klienta HP.

Strony zobowiązały się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji technicznych, organizacyjnych i handlowych udostępnianych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszych Umów i nie wykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu, jak do realizacji Umów, a w szczególności informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich w innym celu mogłoby narazić interesy handlowe stron w trakcie obowiązywania Umów lub w ciągu 3 lat po ich rozwiązaniu.

W sprawach nie uregulowanych umowami będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij