Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

10/2015 - BETACOM - Betacom SA – Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 września 2015r. 22 września 2015

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd BETACOM S.A. przekazuje w załączniku uchwały podjęte w dniu 22 września 2015  roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 

Jednocześnie Zarząd BETACOM S.A. informuję, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od głosowania nad uchwałą dotyczącą wyboru Komisji Skrutacyjnej z pkt. 5 porządku obrad oraz  od głosowania nad uchwałą dotyczącą odwołania Członka Rady Nadzorczej z pkt. 8  d)  porządku obrad.

Ponadto Zarząd informuje, że uchwała dotycząca zmian Statutu Spółki z pkt. 9 porządku obrad nie została podjęta. za uchwałą oddano 280.687 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, przy 234.000 (dwieście trzydzieści cztery tysiące) ważnych głosów wstrzymujących się i 370.000 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów przeciw.

 

Załącznik do RB 10/2015 - Uchwały podjęte w dniu 22 września 2015 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. (PDF) 

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij