Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

11/2015 - BETACOM - Betacom SA - Decyzja o wypłacie dywidendy 22 września 2015

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd BETACOM informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 22 września 2015 roku uchwałę Nr 17 w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 do 31.03.2015.

Zgodnie z powyższą uchwałą na dywidendę przeznaczona zostanie kwota 1 515 000,00 zł. (słownie: jeden milion pięćset piętnaście tysięcy złotych), wobec czego na 1 akcję przypada kwota 0,75 zł. (słownie: siedemdziesiąt pięć groszy).

Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 29 września 2015 roku (dzień dywidendy, prawo do dywidendy). Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 20 października 2015 roku.

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij