Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

8/2017 - Betacom - Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZ zwołanego na 20 kwietnia 2017 roku 20 kwietnia 2017

Zarząd Spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2017 r. otrzymał od akcjonariusza Jarosława Gutkiewicz, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działającego na podstawie art. 4065 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także celem dostosowania statutu Spółki do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do punktu 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 20 kwietnia 2017 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym z dnia 21 marca 2017 r.

Projekt uchwały dotyczący punktu 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij