Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

44/2017 - Betacom - Zawarcie Umowy istotnej 22 grudnia 2017

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 21 grudnia 2017 r. w Warszawie została zawarta Umowa nr PN/27/17/GKYR („Umowa”) pomiędzy Skarbem Państwa – Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu („Zamawiający”) a 1) Emitentem („Pełnomocnik konsorcjum”), 2) Decsoft S.A. z siedzibą w Warszawie („Członek konsorcjum”), 3) Clarite Polska S.A. („Członek konsorcjum”), zwanymi dalej łącznie „Wykonawcą”. Przedmiotem Umowy jest rozbudowa infrastruktury opartej o posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie, polegająca na udzieleniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Licencji wraz z gwarancją producenta oprogramowania. Termin realizacji umowy wynosi 48 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi 27.595.940 zł brutto. Emitent podaje niniejsze informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w ocenie Emitenta mają one istotne znaczenie dla jego działalności.

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij