Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

36/2018 - Betacom - Wypłata dywidendy Betacom SA 30 sierpnia 2018

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") na podstawie § 19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 20.04.2018 r.) informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku za ostatni rok obrotowy, na mocy której przeznaczyło kwotę 1 515.000,00 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:
1) dywidenda wynosi 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję;
2) dywidendą objętych jest 2.020.000 akcji Spółki;
3) listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 6 września 2018 r.;
4) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 września 2018 r.

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij