Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

22/2005 - Betacom SA umowa o kredyt bankowy 23 sierpnia 2005

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 22 sierpnia 2005 r. Spółka podpisała z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą  w Warszawie przy ul. Pięknej 20, umowę o kredyt nieodnawialny w wysokości  PLN 10.000.000,- z przeznaczeniem na finansowanie zakupu sprzętu komputerowego od Hewlett Packard Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją kontraktu, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 20/2005  z dnia 04.08.2005 r.
Kredyt jest udostępniony na okres od dnia 22 sierpnia 2005 r. do dnia 30 grudnia 2005 r. Zabezpieczeniem kredytu jest oświadczenie Betacom S.A. o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97 ustawy Prawo bankowe (Dz. U. 2002 r. Nr 72 poz. 665) do łącznej kwoty aktualnego zadłużenia wraz z odsetkami i innymi kosztami, jednakże do kwoty nie większej niż PLN 15.000.000,-  w zakresie wszelkich należności wynikających z umowy kredytowej. Dodatkowo Betacom S.A. udzieliła Raiffeisen Bank Polska S.A. nieodwołalnego pełnomocnictwa do regulowania wszelkich należności Banku wynikających z umowy kredytowej w ciężar rachunku bieżącego Spółki prowadzonego przez Bank oraz Spółka dokonała cesji wierzytelności z finansowanego przez Bank kontraktu.
Pozostałe warunki umowy kredytowej nie odbiegają od standardowych, ogólnie przyjętych przy tego typu umowach kredytowych. Kryterium uznania umowy kredytowej za znaczącą jest przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Betacom S.A.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 3 RO (Dz. U. 2005 r. Nr 49 poz. 463)

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij