Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

34/2005 - Decyzja WZA Betacom S.A. o wypłacie dywidendy 26 września 2005

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wypłaty dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.04.2004 do 31.03.2005 r.,  zgodnie z Uchwałą nr 2/IX/2005 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Betacom S.A. z dnia 26.09.2005 r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A.  z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej  na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2005r. w kwocie 2 959 155,41 zł  (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt  pięć złotych i czterdzieści jeden groszy) dzieli się w sposób następujący:
1) na dywidendę - kwotę 1 010 000,00 zł. (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy złotych) wobec czego na jedna akcję przypada kwota złotych 0,50 (pięćdziesiąt groszy),
2) na kapitał zapasowy - kwotę 1 949 155,41 zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści jeden groszy).
§ 2. Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 14 października 2005 roku (dzień dywidendy).
§ 3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 31 października 2005 roku.

Podstawa prawna:
§ 45 ust. 1 pkt 7 RO - wypłata dywidendy.

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij