Betacom planuje wypłatę dywidendy 0,6 zł na akcję

Betacom
19 czerwca 2012

W roku obrotowym 2011/2012 Betacom S.A. zanotowała zysk netto w wysokości 1,6 mln zł, natomiast wynik operacyjny wzrósł w raportowanym okresie aż o 5,4 mln zł. Przy niższej sprzedaży, Spółka zanotowała lepsze wyniki – jest to efekt poprawy struktury sprzedaży na rzecz wysokomarżowych umów usługowych. Zarząd zamierza wypłacić akcjonariuszom dywidendę.

W minionym roku obrotowym, który zakończył się dla Spółki 31 marca 2012 r., przychody ze sprzedaży netto wyniosły 81 312 tys. zł. Przychody ze sprzedaży usług wzrosły o 3% z 42 114 tys. zł do wartości 43 219 tys. zł, z kolei przychody ze sprzedaży towarów i materiałów zostały wypracowane na poziomie 38 093 tys. zł.

Dzięki osiągniętej wyższej marży na sprzedaży oraz redukcji kosztów, wynik operacyjny wzrósł o 5,4 mln zł do kwoty 2 414 tys. zł., natomiast zysk netto osiągnął 1,6 mln zł. Pomimo niższej sprzedaży Spółka zanotowała lepsze wyniki, głównie dzięki poprawie struktury sprzedaży na rzecz wysokomarżowych umów usługowych. Inwestycje w kompetencje pracowników pozwoliły spełnić rosnące oczekiwania Klientów i w 2011 r. Spółka pozyskała wiele projektów usługowych z dużą wartością dodaną, dzięki czemu znacznej poprawie uległy wskaźniki rentowności i efektywności.

„Zakończony rok potwierdził prawidłowość podjętych działań w latach poprzednich dopasowujących poziom zasobów Spółki do poziomu popytu na jej produkty. Osiągnięte wyniki przekładają się na dobrą sytuację finansową, brak zadłużenia w bankach i znaczący poziom środków obrotowych.” – zauważa Mirosław Załęski, prezes Betacom SA.

Dobra kondycja finansowa Spółki sprawiła, że w 2012 roku Zarząd zamierza rekomendować WZA wypłacenie dywidendy znacząco większej od ostatnio wypłaconej w roku 2009. Planuje przeznaczyć na ten cel 0,60 zł na każdą akcję. „W ten sposób chcemy wynagrodzić akcjonariuszom ostatnie dwa lata, kiedy Spółka dywidendy nie wypłacała” – dodaje Mirosław Załęski.

W bieżącym roku obrotowym Spółka nadal będzie kontynuować rozbudowę istniejących działów oferujących produkty z wysoką wartością dodaną. W ostatnim roku Spółka utrzymała pozycję lidera rynku systemów do zarządzania Kapitałem Ludzkim.

Udostępnij

Zobacz także

VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.
30 czerwca 2020

VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.

VRneck Solution to projekt badawczo-rozwojowego, którego celem jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w procesie diagnozowania i rehabilitacji zaburzeń odcinka szyjnego kręgosłupa. Realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz firmę Betacom S.A. Nowością metodologiczną zarówno w diagnozie, jak i rehabilitacji kręgosłupa szyjnego jest metoda VRneck Solution, która na podstawie analizy ruchów głowy pacjenta wyznacza tzw. siatkę ruchomości […]

>
Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA
29 maja 2020

Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA

Robotic Process Automation to jedna z najszybszych ścieżek do cyfrowej transformacji. Mając na uwadze umożliwienie naszym klientom osiągania w krótkim czasie znaczących korzyści biznesowych nawiązaliśmy współpracę partnerską z wiodącym dostawcą rozwiązań Robotic Process Automation (RPA), firmą UiPath. „Rozszerzamy nasze kompetencje w obszarze automatyzacji i robotyzacji, ponieważ chcemy lepiej wspierać cyfrową transformację naszych klientów. Rozwiązania UiPath […]

>
Bezpieczne bujać w obłokach, czyli jak przeprowadzić transformację cyfrową z Betacom.
21 maja 2020

Bezpieczne bujać w obłokach, czyli jak przeprowadzić transformację cyfrową z Betacom.

22 maja wspólnie z Fortinet mieliśmy okazję być Partnerem Strategicznym VII Konferencji organizowanej przez IDG wydawcę Computerworld. To już VIII edycja wydarzenia, które poświęcone jest tematyce chmurowej. Jak efektywnie wykorzystać technologie cloud w rozwoju biznesu, co skłania biznes do inwestycji w rozwiązania chmurowe, jak zmieniają się firmy dzięki chmurze o tym mieliśmy okazję posłuchać podczas […]

>