Betacom – publiczna emisja akcji

Betacom
21 stycznia 2004

Znane są już terminy publicznej oferty Betacom S.A. Spółka przeprowadzi publiczną subskrypcję akcji serii E skierowaną do inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych w lutym 2004 r. Cena emisyjna akcji zostanie określona na podstawie procesu budowania księgi popytu.

W serii E wyemitowanych będzie od 1 do 450 000 akcji z czego 200 000 stanowi transzę otwartą, a 250 000 transzę zamkniętą. Publiczna subskrypcja akcji serii E w transzy otwartej rozpocznie się 2 lutego 2004 r. i potrwa do 5 lutego 2004 r. Równocześnie 2 lutego 2004 r. rozpocznie się proces budowania księgi popytu na akcje serii E i potrwa do 6 lutego 2004 r. do godziny 12.00. Od 9 lutego 2004 r. do 11 lutego 2004 r. przyjmowane będą zapisy w transzy zamkniętej. Przedział cenowy zostanie podany do publicznej wiadomości 30 stycznia 2004 roku. Ostateczna cena emisyjna akcji zostanie ustalona w oparciu o wyniki badania popytu na akcje i opublikowana 6 lutego 2004 roku.

Po zakończeniu subskrypcji akcji serii E rozpoczną się zapisy na akcje serii F. Emisja od 60.000 do 100.000 akcji skierowana będzie do członków Zarządu Betacom S.A. i odbędzie się w dniu 13 lutego 2004 roku. Zbywalność akcji serii F ograniczona będzie przez dwa lata od ich objęcia.

Subskrypcja 70.000 akcji serii G skierowana do subemitenta usługowego odbędzie się w dniu 17 lutego 2004 r. Emisja ta ma na celu umożliwienie realizacji programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki z wyłączeniem Zarządu. Zbywalność akcji serii G ograniczona będzie przez dwa lata od ich nabycia przez osoby uprawnione.

„Emitując nasze akcje w ofercie publicznej liczymy na znaczne zainteresowanie zarówno inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Nasze prognozy finansowe na przyszły rok oraz wskaźniki rentowności są bardzo korzystne. Pozyskane z rynku pieniądze planujemy inwestować w rozwój działów świadczących usługi o wysokiej wartości dodanej oraz dalszy rozwój firmy i wzmacnianie jej pozycji na rynku własnych aplikacji biznesowych.” – powiedział Mirosław Załęski, Prezes Zarządu Betacom S.A.

Wyniki Finansowe Betacom
(w tys. zł) IV.2000-III.2001 IV.2001-III.2002 IV.2002-III.2003 IV.2003-III.2004
Przychody ze sprzedaży 27 963 45 899 53 738 73 800
Zysk operacyjny 814 500 2 404 4 720
Zysk brutto 811 254 2 606 4 170
Zysk netto 554 265 1 852 2 880
P – prognoza

Rentowność majątku:

W strategii rozwoju firmy na lata 2004-2005 planowane jest umocnienie pozycji wśród integratorów na rynku średnich i dużych klientów korporacyjnych, wejście do pierwszej „siódemki” w zakresie sprzedaży rozwiązań liderów rynkowych (HP-Compaq, IBM, Cisco), utrzymanie pozycji lidera w segmencie ekosystemów e-learningu oraz ciągłe wzmocnienie pozycji na rynku własnych aplikacji biznesowych.

Wśród najważniejszych celów operacyjnych Betacom zakłada osiągnięcie statusu Gold Partnera firmy CISCO w 2003/2004 r., uzyskanie pełnych kompetencji w projektowaniu i realizacji systemów bezpieczeństwa i archiwizacji danych oraz systematyczny rozwój i promocję systemu zarządzania zasobami ludzkimi – e-learningu.

Betacom posiada status jedynego przedstawiciela Saba Learning Enterprise w Polsce, Czechach i na Węgrzech oraz jest autorem polskiej wersji Saba Learning Enterprise. Firma posiada również zdywersyfikowaną bazę odbiorców, obejmującą największych klientów korporacyjnych w Polsce oraz wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę kierowniczą i pracowniczą. Wzrost udziału usług o wysokiej wartości dodanej w strukturze przychodów Spółki, a także liczne autoryzacje i certyfikaty wiodących firm informatycznych na świecie przyczyniają się do stałego wzrostu przychodów i umacniania pozycji rynkowej firmy

Dodatkowe informacje:
Dariusz Styka
Tel. (22) 53 39 888
Tel. 0 606 374 500

Udostępnij

Zobacz także

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim - warsztaty w Berlinie.
21 sierpnia 2020

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim - warsztaty w Berlinie.

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim – rozpoczęcie współpracy ze Stowarzyszeniem Wydawców Edukacyjnych w Niemczech – Verband Bildungsmedien (VBM). Realizując założenia biznesowe umowy konsorcyjnej, podpisanej w grudniu 2019 roku pomiędzy Asseco Data Systems, Betacom oraz Schul-Cloud GmbH, nasz niemiecki dystrybutor organizuje w dniach 24-25.08 warsztaty w Berlinie z Verband Bildungsmedien. Mają one […]

>
VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.
30 czerwca 2020

VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.

VRneck Solution to projekt badawczo-rozwojowego, którego celem jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w procesie diagnozowania i rehabilitacji zaburzeń odcinka szyjnego kręgosłupa. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Edventure Research Lab – spółkę z grupy kapitałowej Betacom S.A.  Nowością metodologiczną zarówno w diagnozie, jak i rehabilitacji kręgosłupa szyjnego jest metoda VRneck Solution, która na […]

>
Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA
29 maja 2020

Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA

Robotic Process Automation to jedna z najszybszych ścieżek do cyfrowej transformacji. Mając na uwadze umożliwienie naszym klientom osiągania w krótkim czasie znaczących korzyści biznesowych nawiązaliśmy współpracę partnerską z wiodącym dostawcą rozwiązań Robotic Process Automation (RPA), firmą UiPath. „Rozszerzamy nasze kompetencje w obszarze automatyzacji i robotyzacji, ponieważ chcemy lepiej wspierać cyfrową transformację naszych klientów. Rozwiązania UiPath […]

>