Betacom S.A. dołączył do grona spółek Indeksu Łukasiewicza Innovator.

Concept of stock market and fintech forex concept. Blurry blue digital charts over dark blue background. Futuristic financial interface. 3d render illustration.
Betacom
23 czerwca 2021

Indeks Łukasiewicza INNOVATOR jest wspólnym przedsięwzięciem promocyjnym Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).
Portfel Indeksu obejmuje spółki, które współpracują z Łukasiewiczem i są notowane na Głównym Rynku GPW oraz na rynku NewConnect.
Notowania publikowane są codziennie od 12 kwietnia 2021r.
Aktualnie indeks tworzą akcje 15 poniższych spółek.

Lp.

Kod

Nazwa

Liczba akcji

Udział (%)

No

ISIN code

Name

Number of shares

Share (%)

1

PLPOLWX00026

POLWAX   

927 699 274

6,6667

2

PLBLIRT00018

BLIRT    

174 009 129

6,6667

3

PL4MASS00011

4MASS    

9 032 145 432

6,6667

4

PLTAURN00011

TAURONPE 

918 021 339

6,6667

5

PLLUBAW00013

LUBAWA   

2 271 358 106

6,6667

6

PLXTPL000018

XTPL     

44 508 115

6,6667

7

PLPKN0000018

PKNORLEN 

37 652 342

6,6667

8

PLBUDMX00013

BUDIMEX  

10 318 129

6,6667

9

PLBTCOM00016

BETACOM  

277 474 017

6,6667

10

PLACSA000014

ACAUTOGAZ

83 242 205

6,6667

11

PLPGER000010

PGE      

308 427 958

6,6667

12

PLSCPFL00018

SCPFL    

25 370 359

6,6667

13

PLCCC0000016

CCC      

25 496 370

6,6667

14

PLVIGOS00015

VIGOSYS  

3 948 668

6,6667

15

PLZATRM00012

GRUPAAZOTY

89 274 249

6,6667

Betacom S.A. jako lider konsorcjum współpracuje z Siecią Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Jeronimo Martins Polska S.A. przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem projektu realizowanego w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest opracowanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych i algorytmicznych, które umożliwią unowocześnienie i zintegrowaną optymalizację procesów dystrybucyjnych oraz wielkoskalowych procesów intralogistycznych w ramach rozbudowanej sieci logistycznej.

Sieć Badawcza Łukasiewicz jest największą organizacją badawczą w Polsce, która wspiera przedsiębiorców w ich dążeniu do realizacji innowacyjnych projektów w ramach kierunków – transformacja cyfrowa, inteligentna mobilność, zdrowie oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Udostępnij

Kontakt dla inwestorów

Zobacz także

30 listopada 2021

Betacom zostaje partnerem UiPath Services Network

W zaledwie kilkanaście miesięcy od chwili uzyskania statusu partnera UiPath, Betacom wchodzi do grona certyfikowanych partnerów UiPath Services Network (USN). To elitarna grupa firm partnerskich UiPath, które przeszły rygorystyczny proces certyfikacji, w którym muszą wykazać się wysokimi kompetencjami technicznymi i biznesowymi potwierdzonymi w rzeczywistych, zakończonych sukcesem projektach zrealizowanych dla klientów końcowych. Dotychczas tylko dwie firmy […]

>
19 listopada 2021

RAPORTER – jeszcze większa, bardziej zautomatyzowana kontrola nad licencjami Microsoft 365

RAPORTER to autorskie narzędzie Betacom, które dostarcza kompletu informacji o stanie licencji Microsoft 365 w organizacji oraz umożliwiające zarządzanie kosztami ich zakupu. Jest ono konsekwentnie rozwijane zapewniając coraz więcej funkcjonalności, możliwości personalizacji oraz mechanizmy automatyzacji – a wszystko to w prosty, graficzny sposób. Wyzwań związanych z zarządzaniem licencjami Microsoft, zwłaszcza w dużych organizacjach, jest mnóstwo. […]

>
20 października 2021

Disaster recovery w chmurze – ekspercki ebook

Praktycznie każdy biznes jest dzisiaj uzależniony od działania systemów IT oraz znajdujących się w nich danych. Utrata dostępu do nich może mieć dla organizacji katastrofalne konsekwencje. Dlatego disaster recovery (DR) jest dzisiaj absolutnym biznesowym priorytetem. Oto liczby potwierdzające powyższą tezę: Według Cybersecurity Ventures w 2020 r. ataki na firmy uruchamiane były co 11 sek. Blisko […]

>