Betacom S.A. publikuje rekordowe wyniki

Betacom
14 maja 2008

Wyniki czwartego kwartału potwierdziły prognozy dotyczące rekordowych wyników spółki w roku obrotowym 2007/2008. Pod względem przychodów rok ten był najlepszy w historii spółki, a zysk operacyjny był bardzo bliski rekordowemu osiągniętemu w roku 2004/2005.

W czwartym kwartale roku obrotowego zakończonego 31 marca 2008r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 38,60 mln zł, co stanowi wzrost o 109% w stosunku do poziomu sprzedaży analogicznego kwartału roku ubiegłego. Dzięki większej sprzedaży Spółce udało się również zwiększyć zysk ze sprzedaży który wyniósł 1,39 mln zł co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego o 330%.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 1,64mln zł, co stanowi wzrost o 240 % a zysk netto wyniósł 1,06 mln zł, co stanowi wzrost o prawie 200 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

„Zdecydowanie wyższy wynik finansowy został osiągnięty dzięki podpisaniu wielu nowych umów oraz dzięki wzrostowi sprzedaży rozwiązań związanych z tworzeniem oprogramowania i usług. Trend ten planujemy utrzymać również w przyszłości” – powiedział Mirosław Załęski – Prezes Zarządu.

Narastająco po IV kwartałach przychody ze sprzedaży wyniosły 143,8 mln zł co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 69% i jest rekordowym wynikiem w historii Spółki.
Zysk operacyjny wyniósł 3,3 mln zł co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 62%, a zysk netto wyniósł 2,4 mln zł co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 60%.
Dynamika wzrostu przychodów netto ze sprzedaży produktów wyniosła narastająco za 4 kwartały 38%.

Spośród pozostałych osiągnięć spółki w IV kwartale, warto wymienić m.in. podpisanie umowy partnerskiej z firmą CA i otrzymanie wysokiego statusu partnerstwa: Premier Channel Partner oraz przyznanie przez Adobe Systems cennego wyróżnienia na dorocznej konferencji dla najlepszych partnerów Adobe za wdrożenie formularzy elektronicznych, wraz z podpisem elektronicznym, stosowanych w projekcie e-Deklaracje Ministerstwa Finansów.

Pod względem wyników obecny kwartał również zapowiada się obiecująco z uwagi na podpisanie 15 kwietnia dwóch umów z MEN na łączną kwotę 91 mln zł.

Udostępnij

Zobacz także

VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.
30 czerwca 2020

VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.

VRneck Solution to projekt badawczo-rozwojowego, którego celem jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w procesie diagnozowania i rehabilitacji zaburzeń odcinka szyjnego kręgosłupa. Realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz firmę Betacom S.A. Nowością metodologiczną zarówno w diagnozie, jak i rehabilitacji kręgosłupa szyjnego jest metoda VRneck Solution, która na podstawie analizy ruchów głowy pacjenta wyznacza tzw. siatkę ruchomości […]

>
Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA
29 maja 2020

Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA

Robotic Process Automation to jedna z najszybszych ścieżek do cyfrowej transformacji. Mając na uwadze umożliwienie naszym klientom osiągania w krótkim czasie znaczących korzyści biznesowych nawiązaliśmy współpracę partnerską z wiodącym dostawcą rozwiązań Robotic Process Automation (RPA), firmą UiPath. „Rozszerzamy nasze kompetencje w obszarze automatyzacji i robotyzacji, ponieważ chcemy lepiej wspierać cyfrową transformację naszych klientów. Rozwiązania UiPath […]

>
Bezpieczne bujać w obłokach, czyli jak przeprowadzić transformację cyfrową z Betacom.
21 maja 2020

Bezpieczne bujać w obłokach, czyli jak przeprowadzić transformację cyfrową z Betacom.

22 maja wspólnie z Fortinet mieliśmy okazję być Partnerem Strategicznym VII Konferencji organizowanej przez IDG wydawcę Computerworld. To już VIII edycja wydarzenia, które poświęcone jest tematyce chmurowej. Jak efektywnie wykorzystać technologie cloud w rozwoju biznesu, co skłania biznes do inwestycji w rozwiązania chmurowe, jak zmieniają się firmy dzięki chmurze o tym mieliśmy okazję posłuchać podczas […]

>