Betacom S.A publikuje wyniki za IV kw. roku obrotowego 2006/2007

Betacom
14 maja 2007

Betacom S.A publikuje wyniki za IV kw. roku obrotowego 2006/2007

Wzrost zysku operacyjnego oraz netto w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i duży kontrakt z Ministerstwem Edukacji Narodowej to główne wydarzenia związane z działalnością Spółki w IV kwartale roku obrotowego.

W czwartym kwartale roku obrotowego 2006/2007 spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 18,3 mln zł, co stanowi 66,9% poziomu sprzedaży analogicznego kwartału roku ubiegłego. Mimo niższej sprzedaży zysk na niej wyniósł 322 tys. zł, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego o 1,5 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 478 tys. zł, podczas gdy rok temu strata na działalności operacyjnej wyniosła -584 tys. zł. Zysk brutto w czwartym kwartale wyniósł 417 tys. zł, a zysk netto wyniósł 358 tys. zł, podczas gdy za analogiczny okres roku ubiegłego strata netto wyniosła – 532 tys. zł.

„Systematycznie przesuwamy ciężar działalności w stronę realizacji długoterminowych kontraktów na produkcję oprogramowania zamiast wykonywania prostych zleceń na dostawę sprzętu informatycznego. Koncentrujemy się na wyniku i wzroście rentowności. Na rok obrotowy 2007/2008 Spółka ma zapełniony portfel w 70 procentach. Jak na tą branże oceniam to na dobry wynik.” – dodaje Mirosław Załęski, Prezes Zarządu Betacom S.A.

Przychody ze sprzedaży – narastająco po 4 kwartałach – wyniosły 85 mln zł, natomiast zysk operacyjny wyniósł 2,2 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego o 52%. Zysk netto wyniósł 1,65 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego o 49%. Dynamika wzrostu przychodów netto ze sprzedaży produktów wyniosła narastająco za 4 kwartały ponad 60%.

„Pierwsze kwartały nowego roku obrotowego, zapowiadają się dużo lepiej niż przed rokiem. W ostatnich kilku tygodniach podpisaliśmy wiele umów na produkcję oprogramowania na zamówienie. Mimo że są to niewielkie zlecenia, to razem będą miały istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki, ze względu na dużą rentowność tego typu kontraktów.” – powiedział Mirosław Załęski, Prezes Zarządu Betacom S.A.

30 kwietnia 2007 r. spółka ogłosiła informację o podpisaniu umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. na łączną kwotę brutto 46 378 203,90. Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja i integracja 971 pracowni komputerowych w szkołach na terenie Polski oraz prowadzenie serwisu gwarancyjnego w okresie 36 miesięcy od daty dostawy.

Dodatkowe informacje:
Dariusz Styka
Tel. (22) 53 39 888
Tel. 0 606 374 500

Udostępnij

Zobacz także

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim - warsztaty w Berlinie.
21 sierpnia 2020

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim - warsztaty w Berlinie.

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim – rozpoczęcie współpracy ze Stowarzyszeniem Wydawców Edukacyjnych w Niemczech – Verband Bildungsmedien (VBM). Realizując założenia biznesowe umowy konsorcyjnej, podpisanej w grudniu 2019 roku pomiędzy Asseco Data Systems, Betacom oraz Schul-Cloud GmbH, nasz niemiecki dystrybutor organizuje w dniach 24-25.08 warsztaty w Berlinie z Verband Bildungsmedien. Mają one […]

>
VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.
30 czerwca 2020

VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.

VRneck Solution to projekt badawczo-rozwojowego, którego celem jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w procesie diagnozowania i rehabilitacji zaburzeń odcinka szyjnego kręgosłupa. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Edventure Research Lab – spółkę z grupy kapitałowej Betacom S.A.  Nowością metodologiczną zarówno w diagnozie, jak i rehabilitacji kręgosłupa szyjnego jest metoda VRneck Solution, która na […]

>
Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA
29 maja 2020

Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA

Robotic Process Automation to jedna z najszybszych ścieżek do cyfrowej transformacji. Mając na uwadze umożliwienie naszym klientom osiągania w krótkim czasie znaczących korzyści biznesowych nawiązaliśmy współpracę partnerską z wiodącym dostawcą rozwiązań Robotic Process Automation (RPA), firmą UiPath. „Rozszerzamy nasze kompetencje w obszarze automatyzacji i robotyzacji, ponieważ chcemy lepiej wspierać cyfrową transformację naszych klientów. Rozwiązania UiPath […]

>