Betacom S.A. realizuje dwa projekty informatyczne dla CENTRAST S.A.

Betacom
30 stycznia 2004

Projekty dotyczące świadczenia usług walidacji certyfikatów i znakowania czasem przyczynią się do rozwoju bezpiecznego obrotu elektronicznego

Betacom realizuje dwa zaawansowane technologicznie projekty informatyczne dla CENTRAST S.A., polegające na stworzeniu systemów informatycznych umożliwiających świadczenie oraz rozliczanie przez CENTRAST S.A. usług walidacji certyfikatów i znakowania czasem. Udostępnienie tych usług przyczyni się do dalszego rozwoju bezpiecznego obrotu elektronicznego.

CENTRAST S.A. – Centrum Zaufania i Certyfikacji – powstało w 2000 r. z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego i Związku Banków Polskich. Głównym powodem powołania Spółki była potrzeba stworzenia odpowiednich standardów zabezpieczeń transakcji bankowych i finansowych. CENTRAST S.A. pełni rolę głównego urzędu certyfikacji kluczy w Infrastrukturze Klucza Publicznego (PKI) w Polsce. Do zadań Spółki należy, między innymi, proponowanie rozwiązań pozwalających na zagwarantowanie bezpieczeństwa transakcji wykonywanych z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego. CENTRAST S.A. jest upoważniony do wytwarzania oraz wydawania w imieniu Ministra Gospodarki zaświadczeń certyfikacyjnych oraz do prowadzenia w jego imieniu rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne (CA).

„Realizując swoją misję i cele statutowe CENTRAST S.A. jest zobligowany do świadczenia jak najszerszej gamy usług związanych z krajową infrastrukturą klucza publicznego. Wdrożenie usług stemplowania czasem oraz walidacji certyfikatów kwalifikowanych (OCSP/SCVP) pozwoli na bogatsze zastosowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, zwłaszcza w systemach przetwarzających dużą liczbę dokumentów elektronicznych. Dokument elektroniczny będzie opatrzony datą pewną oraz zwiększy się wydajność walidacji. Atrakcyjność oferty pod względem merytorycznym oraz duże doświadczenie w tworzeniu oprogramowania zadecydowały o wyborze firmy Betacom jako dostawcy wspomnianego wdrożenia”, powiedział Piotr Wawryniuk, Dyrektor Departamentu Zarządzania Systemami Informatycznymi w CENTRAST S.A.

Projekty, w których realizację zaangażowana jest firma Betacom, dotyczą dwóch usług: 1/ Walidacji Certyfikatów (ang. OCSP), polegającej na sprawdzaniu w czasie rzeczywistym ważności certyfikatu kwalifikowanego. Weryfikacja przebiega w oparciu o listy unieważnionych certyfikatów (ang. CRL) publikowane przez kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne. 2/ Znakowania Czasem (ang. TSA), poświadczająca datę i czas dokonania transakcji lub wystawienia dokumentu elektronicznego.

W ramach obu projektów Betacom stworzy oprogramowanie do rozliczania powyższych usług (billing), oparte o technologie serwera aplikacyjnego Bea WebLogic i bazy danych Oracle, wykona interfejsy aplikacyjne oraz zintegruje produkty i infrastrukturę wiodących producentów Valicert i Encipher (d. Symetricom), a także dostarczy sprzęt: serwery bazdanowe i aplikacyjne oraz serwery stemplowania czasem. Podwykonawcą Betacom w projekcie jest firma CryptoTech Sp. z o.o. z Krakowa.

Prace nad systemami rozpoczęto w sierpniu 2003 r. Obecnie projekt OCSP znajduje się w końcowej fazie wdrożenia systemu w centrach przetwarzania danych CENTRAST S.A. Zakończenie wdrożenia planowane jest na koniec stycznia 2004 r.

W ramach projektu wdrożenia systemu TSA, wykonano analizę wymagań funkcjonalnych oraz projekt techniczny. Obecnie trwają prace wdrożeniowe. Planowane zakończenie projektu to połowa lutego 2004 r.

„Realizując ten trudny i interdyscyplinarny technologicznie projekt, jesteśmy przekonani, że rozszerzenie systemu CENTRAST o dodatkowe usługi walidacji certyfikatów i stemplowania czasem, daje szansę na dynamiczny rozwój bezpiecznego obrotu elektronicznego w Polsce, przy znaczącej roli wiodącego podmiotu w tej dziedzinie jakim jest CENTRAST S.A. Dla Betacom S.A. to doskonała okazja do pogłębienia doświadczenia w zakresie produkcji i wdrożeń oprogramowania oraz do` zajęcia istotnej pozycji na rynku dostawców rozwiązań w obszarze infrastruktury klucza publicznego w Polsce”, powiedział Jarosław Gutkiewicz, członek zarządu Betacom S.A.

Dodatkowe informacje:
Dariusz Styka
Tel. (22) 53 39 888
Tel. 0 606 374 500

Udostępnij

Zobacz także

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim - warsztaty w Berlinie.
21 sierpnia 2020

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim - warsztaty w Berlinie.

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim – rozpoczęcie współpracy ze Stowarzyszeniem Wydawców Edukacyjnych w Niemczech – Verband Bildungsmedien (VBM). Realizując założenia biznesowe umowy konsorcyjnej, podpisanej w grudniu 2019 roku pomiędzy Asseco Data Systems, Betacom oraz Schul-Cloud GmbH, nasz niemiecki dystrybutor organizuje w dniach 24-25.08 warsztaty w Berlinie z Verband Bildungsmedien. Mają one […]

>
VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.
30 czerwca 2020

VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.

VRneck Solution to projekt badawczo-rozwojowego, którego celem jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w procesie diagnozowania i rehabilitacji zaburzeń odcinka szyjnego kręgosłupa. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Edventure Research Lab – spółkę z grupy kapitałowej Betacom S.A.  Nowością metodologiczną zarówno w diagnozie, jak i rehabilitacji kręgosłupa szyjnego jest metoda VRneck Solution, która na […]

>
Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA
29 maja 2020

Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA

Robotic Process Automation to jedna z najszybszych ścieżek do cyfrowej transformacji. Mając na uwadze umożliwienie naszym klientom osiągania w krótkim czasie znaczących korzyści biznesowych nawiązaliśmy współpracę partnerską z wiodącym dostawcą rozwiązań Robotic Process Automation (RPA), firmą UiPath. „Rozszerzamy nasze kompetencje w obszarze automatyzacji i robotyzacji, ponieważ chcemy lepiej wspierać cyfrową transformację naszych klientów. Rozwiązania UiPath […]

>