Cyfrowa transformacja w edukacji

Betacom
19 marca 2020

Cyfrowa rewolucja dosięgnęła również edukację, a trudna sytuacja na świecie zaczyna wymuszać transformację metod uczenia.
Obserwując obecnie edukację widzimy, że cyfrowa rewolucja musi przyspieszyć i zmienić metody oraz sposoby uczenia. Jednym z istotnych elementów jest wykorzystywanie treści cyfrowych wspomagających nauczycieli w dynamicznym tworzeniu scenariuszy lekcji i lepszym dopasowywaniu materiałów.

Obecnie trwa dyskusja, jak radzą sobie szkoły z sytuacją, w której placówki są zamknięte, a program trzeba realizować angażując młodzież do samodzielnej (zdalnej) pracy w wirtualnej klasie.

Zawieszenie zajęć w szkołach w ramach działań przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest znacznie większym wyzwaniem niż wszystkie dotychczasowe argumenty przemawiające za wykorzystywaniem metod uczenia się na odległość. W tym wyjątkowym okresie dyrektorzy zapewniają, zgodnie z warunkami i dostępnymi możliwościami, kontynuację nauki uczniów za pomocą komunikacji elektronicznej.

Betacom S.A. w ramach swojego wieloletniego doświadczenia posiada sprawdzone przykłady budowy takich modeli i świadomego wdrożenia cyfrowych platform do komunikacji w sektorze edukacji.

Z powodzeniem opracowaliśmy i wspólnie z partnerem na Słowacji wdrożyliśmy na zlecanie Ministerstwa Edukacji na Słowacji ogólnokrajową cyfrową platformę edukacyjną VIKI, która jest głównym, centralnym repozytorium cyfrowych treści edukacyjnych.
https://viki.iedu.sk/resources/browser/public

Portal zawiera treści edukacyjne dla przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół średnich i zawodowych w przedmiotach takich jak matematyka, biologia, chemia, fizyka, znajomość finansów, edukacja ekologiczna.
Portal edukacyjny VIKI to również kompleksowe narzędzie dla szkół i nauczycieli, które służy do przygotowywania materiałów dydaktycznych, do pracy z uczniami podczas lekcji, a następnie do sprawdzania prac domowych opracowanych przez uczniów.
Platforma VIKI jest jednym z głównych narzędzi rekomendowanym obecnie szkołom przez ministerstwo:
https://www.minedu.sk/moznosti-distancneho-vzdelavania-pre-skoly/

Wdrożona dla Ministerstwa Edukacji platforma edukacyjna, udostępniona jest wszystkim uczniom oraz nauczycielom na terytorium kraju. Wdrożenie w środowisku rządowej chmury obliczeniowej pozwala zapewnić najwyższe bezpieczeństwo przetwarzanych danych (w tym danych osobowych), jednocześnie umożliwiając dostęp do warstwy e-usług udostępnianych przez kilka słowackich ministerstw, w tym Ministerstwo Edukacji.

Polskim przykładem podobnego rozwiązania jest platforma wykorzystywana w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolski, zrealizowanego dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Wdrożenie platformy edukacyjnej dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu to zadanie w ramach programu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@ 2020”, w którym odpowiadaliśmy m.in. za dostarczenie narzędzi informatycznych wspierających transformację procesu nauczania w szkołach dla ponad 500 000 uczniów w regionie Wielkopolski. W ramach tego programu powszechnie wprowadzone zostały narzędzia informatyczne i cyfrowe zasoby szkoleniowe. Platforma edukacyjna jest jednym z kluczowych elementów przedsięwzięcia, gdyż jej użycie przewidziane jest dla większości z realizowanych aktywności.

Wybrane funkcjonalności zapewniane przez platformę obejmują m.in.:

  • Projektowanie celów w zakresie rozwoju kompetencji uczniów – zapewnienie narzędzi informatycznych wspierających realizację programów edukacyjnych.
  • Tworzenie grup projektowych spośród nauczycieli i uczniów zarejestrowanych na platformie. Organizacja działań i komunikacja między członkami grup projektowych.
  • Mechanizmy pracy grupowej umożliwiające wspólną realizację zadań.
  • Przygotowanie oraz udostępnianie cyfrowych treści szkoleniowych wykorzystywanych przez uczniów podczas realizacji projektów.
  • Przygotowanie i publikację osiągniętych rezultatów.

https://www.csw2020.com.pl/

Zarówno VIKI, jak i CSW2020 to projekty powstałe na Eduwarebox (www.eduwarebox.com) – autorskim rozwiązaniu Betacom, które umożliwia kompleksową budowę dedykowanych systemów edukacyjnych. Otwarta architektura mikrousługowa pozwala integrować się z różnymi dostawcami technologicznymi, modyfikować, dodawać nowe rozwiązania i funkcjonalności. Dzięki temu zapewniamy swoim użytkownikom zgodność z najwyższymi stosowanymi standardami (w tym również standardami dotyczącymi bezpieczeństwa).

Udostępnij

Kontakt dla inwestorów

Zobacz także

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim - warsztaty w Berlinie.
21 sierpnia 2020

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim - warsztaty w Berlinie.

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim – rozpoczęcie współpracy ze Stowarzyszeniem Wydawców Edukacyjnych w Niemczech – Verband Bildungsmedien (VBM). Realizując założenia biznesowe umowy konsorcyjnej, podpisanej w grudniu 2019 roku pomiędzy Asseco Data Systems, Betacom oraz Schul-Cloud GmbH, nasz niemiecki dystrybutor organizuje w dniach 24-25.08 warsztaty w Berlinie z Verband Bildungsmedien. Mają one […]

>
VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.
30 czerwca 2020

VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.

VRneck Solution to projekt badawczo-rozwojowego, którego celem jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w procesie diagnozowania i rehabilitacji zaburzeń odcinka szyjnego kręgosłupa. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Edventure Research Lab – spółkę z grupy kapitałowej Betacom S.A.  Nowością metodologiczną zarówno w diagnozie, jak i rehabilitacji kręgosłupa szyjnego jest metoda VRneck Solution, która na […]

>
Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA
29 maja 2020

Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA

Robotic Process Automation to jedna z najszybszych ścieżek do cyfrowej transformacji. Mając na uwadze umożliwienie naszym klientom osiągania w krótkim czasie znaczących korzyści biznesowych nawiązaliśmy współpracę partnerską z wiodącym dostawcą rozwiązań Robotic Process Automation (RPA), firmą UiPath. „Rozszerzamy nasze kompetencje w obszarze automatyzacji i robotyzacji, ponieważ chcemy lepiej wspierać cyfrową transformację naszych klientów. Rozwiązania UiPath […]

>