Cyfrowa transformacja w edukacji

Betacom
19 marca 2020

Cyfrowa rewolucja dosięgnęła również edukację, a trudna sytuacja na świecie zaczyna wymuszać transformację metod uczenia.
Obserwując obecnie edukację widzimy, że cyfrowa rewolucja musi przyspieszyć i zmienić metody oraz sposoby uczenia. Jednym z istotnych elementów jest wykorzystywanie treści cyfrowych wspomagających nauczycieli w dynamicznym tworzeniu scenariuszy lekcji i lepszym dopasowywaniu materiałów.

Obecnie trwa dyskusja, jak radzą sobie szkoły z sytuacją, w której placówki są zamknięte, a program trzeba realizować angażując młodzież do samodzielnej (zdalnej) pracy w wirtualnej klasie.

Zawieszenie zajęć w szkołach w ramach działań przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest znacznie większym wyzwaniem niż wszystkie dotychczasowe argumenty przemawiające za wykorzystywaniem metod uczenia się na odległość. W tym wyjątkowym okresie dyrektorzy zapewniają, zgodnie z warunkami i dostępnymi możliwościami, kontynuację nauki uczniów za pomocą komunikacji elektronicznej.

Betacom S.A. w ramach swojego wieloletniego doświadczenia posiada sprawdzone przykłady budowy takich modeli i świadomego wdrożenia cyfrowych platform do komunikacji w sektorze edukacji.

Z powodzeniem opracowaliśmy i wspólnie z partnerem na Słowacji wdrożyliśmy na zlecanie Ministerstwa Edukacji na Słowacji ogólnokrajową cyfrową platformę edukacyjną VIKI, która jest głównym, centralnym repozytorium cyfrowych treści edukacyjnych.
https://viki.iedu.sk/resources/browser/public

Portal zawiera treści edukacyjne dla przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół średnich i zawodowych w przedmiotach takich jak matematyka, biologia, chemia, fizyka, znajomość finansów, edukacja ekologiczna.
Portal edukacyjny VIKI to również kompleksowe narzędzie dla szkół i nauczycieli, które służy do przygotowywania materiałów dydaktycznych, do pracy z uczniami podczas lekcji, a następnie do sprawdzania prac domowych opracowanych przez uczniów.
Platforma VIKI jest jednym z głównych narzędzi rekomendowanym obecnie szkołom przez ministerstwo:
https://www.minedu.sk/moznosti-distancneho-vzdelavania-pre-skoly/

Wdrożona dla Ministerstwa Edukacji platforma edukacyjna, udostępniona jest wszystkim uczniom oraz nauczycielom na terytorium kraju. Wdrożenie w środowisku rządowej chmury obliczeniowej pozwala zapewnić najwyższe bezpieczeństwo przetwarzanych danych (w tym danych osobowych), jednocześnie umożliwiając dostęp do warstwy e-usług udostępnianych przez kilka słowackich ministerstw, w tym Ministerstwo Edukacji.

Polskim przykładem podobnego rozwiązania jest platforma wykorzystywana w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolski, zrealizowanego dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Wdrożenie platformy edukacyjnej dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu to zadanie w ramach programu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@ 2020”, w którym odpowiadaliśmy m.in. za dostarczenie narzędzi informatycznych wspierających transformację procesu nauczania w szkołach dla ponad 500 000 uczniów w regionie Wielkopolski. W ramach tego programu powszechnie wprowadzone zostały narzędzia informatyczne i cyfrowe zasoby szkoleniowe. Platforma edukacyjna jest jednym z kluczowych elementów przedsięwzięcia, gdyż jej użycie przewidziane jest dla większości z realizowanych aktywności.

Wybrane funkcjonalności zapewniane przez platformę obejmują m.in.:

  • Projektowanie celów w zakresie rozwoju kompetencji uczniów – zapewnienie narzędzi informatycznych wspierających realizację programów edukacyjnych.
  • Tworzenie grup projektowych spośród nauczycieli i uczniów zarejestrowanych na platformie. Organizacja działań i komunikacja między członkami grup projektowych.
  • Mechanizmy pracy grupowej umożliwiające wspólną realizację zadań.
  • Przygotowanie oraz udostępnianie cyfrowych treści szkoleniowych wykorzystywanych przez uczniów podczas realizacji projektów.
  • Przygotowanie i publikację osiągniętych rezultatów.

https://www.csw2020.com.pl/

Zarówno VIKI, jak i CSW2020 to projekty powstałe na Eduwarebox (www.eduwarebox.com) – autorskim rozwiązaniu Betacom, które umożliwia kompleksową budowę dedykowanych systemów edukacyjnych. Otwarta architektura mikrousługowa pozwala integrować się z różnymi dostawcami technologicznymi, modyfikować, dodawać nowe rozwiązania i funkcjonalności. Dzięki temu zapewniamy swoim użytkownikom zgodność z najwyższymi stosowanymi standardami (w tym również standardami dotyczącymi bezpieczeństwa).

Udostępnij

Kontakt dla inwestorów

Zobacz także

18 marca 2024

HPE CloudPhysics - uwolnij pełen potencjał swojego IT. Za darmo!

HPE CloudPhysics to platforma analityczna oparta na chmurze, która zapewnia firmom wgląd w sytuację oraz dostarcza rekomendacji w celu optymalizacji ich infrastruktury IT. Czy warto zainteresować się tym rozwiązaniem HPE? Większa widoczność utylizacji zasobów chmury i lokalnych oraz komplet informacji potrzebnych do podsumowania i porównania kosztów Konsekwencją większej widoczności jest ograniczenie kosztów chmury – pomocne w tym są […]

>
15 lutego 2024

Wydarzenie online - Cyberbezpieczeństwo a Dyrektywa NIS 2. Praktyczne rozważania.

Zapraszamy na spotkanie eksperckie, które poświęcone będzie tematyce cyberbezpieczeństwa w kontekście Dyrektywy NIS 2. Dyrektywa NIS 2 to strategiczny dokument regulujący bezpieczeństwo cyfrowe w Unii Europejskiej. Podczas spotkania zaprezentujemy najnowsze wymagania i wytyczne. Termin: Środa, 28 lutego 2024r., godzina 10.00- 12.30 LINK DO REJESTRCJI AGENDA Dyrektywa NIS 2 – nowy, wyższy poziom w zakresie regulacji cyberbezpieczeństwa […]

>
13 lutego 2024

Zaproszenie na webinar #SecurityFocus - Defender for Identity

Betacom S.A., Microsoft, AB S.A. zapraszają do udziału w kolejnym webnarze w zakresie cyberbezpieczeństwa #Security Focus Akademia Microsoft. Termin: czwartek, 29 luty 2024r., godzina 11.00 LINK DO REJESTRACJI Najbliższy temat to: Defender for Identity. Zabezpiecz tożsamość w organizacji. Agenda spotkania: Wyzwania związane z zarządzaniem tożsamością Wprowadzenie do Defender for Identity Rola Defender for Identity w […]

>