Dobre wyniki finansowe Betacom S.A. za I półrocze 2011r.

Betacom
30 listopada 2011

Betacom S.A. opublikowała raport półroczny za rok obrachunkowy 2011/2012. Zakończony proces restrukturyzacji Spółki przyczynił się do poprawy jej wyników finansowych w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim.

W I półroczu bieżącego roku obrotowego Spółka odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 33 743 tys. zł. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 80% do wartości 6 209 tys. zł wobec 3 451 tys. zł uzyskanych w pierwszym półroczu roku ubiegłego.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 1 005 tys. zł. Dla porównania, w analogicznym okresie poprzedniego roku Spółka osiągnęła stratę operacyjną w kwocie 2 428 tys. zł. Widoczny progres wynikowy to efekt pozyskania większej ilości kontraktów usługowych oraz ograniczenia kosztów sprzedaży o 10% oraz kosztów Zarządu o 17%. Poprawił się również zysk netto – wzrósł do wartości 546 tys. zł. przy 2 014 tys. zł straty netto w pierwszym półroczu roku poprzedniego.

„Tegoroczne wyniki finansowe są najlepsze od kilku lat. Poprawa zysku była możliwa dzięki prowadzonej gruntownej restrukturyzacji spółki. Jesteśmy przekonani, że w kolejnych latach utrzymamy korzystną dla nas tendencję wzrostową” – powiedział Mirosław Załęski, Prezes Zarządu Betacom S.A.

Niestabilna sytuacja na rynkach finansowych ma wpływ na ograniczanie inwestycji w branży IT. Betacom S.A. posiada jednak bogaty portfel kontraktów długoterminowych, dzięki czemu zwiększa udział wysokomarżowych kontraktów usługowych. Spółka zdobywa ponadto nowe kompetencje i poszerza zakres swojej działalności. Jak podkreśla zarząd – zajmuje wiodącą pozycję na rynku korporacyjnych systemów z zakresu miękkiego HR i e-learningu. Duże doświadczenie na rynku IT oraz wiedza wysoko wykwalifikowanych ekspertów sprawia, że Betacom S.A. utrzymuje wysokie statusy partnerstwa z wiodącymi Partnerami: HP, IBM, Microsoft, Saba Software.

„Dobrze radzimy sobie w okresie spowolnienia gospodarczego. Zawarliśmy wiele umów długoterminowych, poszerzamy kompetencje, jesteśmy bardziej elastyczni oraz optymalnie wykorzystujemy nasze zasoby” – dodał Mirosław Załęski.

We wrześniu 2011r. Betacom S.A. wraz ze swoimi głównymi Partnerami, zorganizowała rekordową pod względem frekwencji konferencję dla klientów – Akademia Golfa 8. Spółka zaprezentowała swoje kompetencje podczas trzech paneli tematycznych skierowanych do działów biznesowych, IT oraz HR. Gośćmi specjalnymi konferencji byli konsultanci z firmy Saba Software, prezentujący m.in. przyszłość rozwiązań Social Learning.

Udostępnij

Zobacz także

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim - warsztaty w Berlinie.
21 sierpnia 2020

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim - warsztaty w Berlinie.

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim – rozpoczęcie współpracy ze Stowarzyszeniem Wydawców Edukacyjnych w Niemczech – Verband Bildungsmedien (VBM). Realizując założenia biznesowe umowy konsorcyjnej, podpisanej w grudniu 2019 roku pomiędzy Asseco Data Systems, Betacom oraz Schul-Cloud GmbH, nasz niemiecki dystrybutor organizuje w dniach 24-25.08 warsztaty w Berlinie z Verband Bildungsmedien. Mają one […]

>
VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.
30 czerwca 2020

VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.

VRneck Solution to projekt badawczo-rozwojowego, którego celem jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w procesie diagnozowania i rehabilitacji zaburzeń odcinka szyjnego kręgosłupa. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Edventure Research Lab – spółkę z grupy kapitałowej Betacom S.A.  Nowością metodologiczną zarówno w diagnozie, jak i rehabilitacji kręgosłupa szyjnego jest metoda VRneck Solution, która na […]

>
Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA
29 maja 2020

Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA

Robotic Process Automation to jedna z najszybszych ścieżek do cyfrowej transformacji. Mając na uwadze umożliwienie naszym klientom osiągania w krótkim czasie znaczących korzyści biznesowych nawiązaliśmy współpracę partnerską z wiodącym dostawcą rozwiązań Robotic Process Automation (RPA), firmą UiPath. „Rozszerzamy nasze kompetencje w obszarze automatyzacji i robotyzacji, ponieważ chcemy lepiej wspierać cyfrową transformację naszych klientów. Rozwiązania UiPath […]

>