Dynamiczny wzrost Betacom S.A. w roku obrachunkowym 2005/2006

Betacom
6 lutego 2006

W trzecim kwartale roku obrotowego kończącego się 31 marca 2006 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 32 195 tys. zł, wynik na działalności operacyjnej 2 656 tys. zł, wynik brutto 2 631 tys. zł, a wynik netto 2 125 tys. zł.

Należy podkreślić, że narastająco za trzy kwartały Spółka odnotowała, w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku obrotowego, wzrost przychodów ze sprzedaży o 26%, zysku z działalności operacyjnej o 133% i zysku netto o 91%.

Dzięki inwestycjom w nowe kompetencje, rośnie udział sprzedaży rozwiązań z większą wartością dodaną, w efekcie marża na sprzedaży po III kwartałach wyniosła 12,1%. W analogicznym okresie za poprzedni rok obrotowy marża na sprzedaży wyniosła 9,2%.

Zgodnie z przewidywaniami Zarządu, IV kwartał roku kalendarzowego, a III kwartał roku obrotowego Spółki, charakteryzował się wzrostem przychodów i wyników finansowych – przychody w III kwartale stanowią 36,42% przychodów ogółem, a zysk netto za III kwartał stanowi niemal 84% zysku netto ogółem.

Betacom S.A. dąży do wyeliminowania wpływu sezonowości na wysokość sprzedaży w poszczególnych kwartałach poprzez pozyskiwanie długoterminowych kontraktów usługowych, w tym również serwisowych.

Betacom S.A. w dalszym ciągu rozwija strukturę oddziałów serwisowych. Obecnie oddziały zlokalizowane są w Warszawie, Opolu, Gdańsku, Łodzi i Olsztynie. Zarząd Betacom S.A. spodziewa się, iż w IV kwartale roku obrotowego Spółka odnotuje wymierne korzyści w postaci wysokomarżowych, długoterminowych kontraktów serwisowych.

Zatrudnienie w Spółce wzrosło w ciągu 3 kwartałów o 60% i obecnie wynosi 110 osób.

Trwają rozmowy w sprawie inwestycji kapitałowych w nowe obszary biznesowe, co powinno zaowocować zwiększeniem sprzedaży usług wysokomarżowych.

***
Firma Betacom S.A. istnieje na rynku od 1995 roku. Zajmuje się produkcją oprogramowania, doradztwem, projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych oraz integracją systemów komputerowych. Betacom należy do grona 6 największych integratorów na polskim rynku. Firma od wielu lat współpracuje z IBM, HP, Cisco Systems, Microsoft, Oracle.
Betacom oferuje: system e-learningowy Saba, realizacje kompleksowych systemów teleinformatycznych, usługi integracyjne, systemy bezpieczeństwa i archiwizacji danych oraz profesjonalną obsługę serwisową.
Od 19 marca 2004 r. akcje Betacom notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dodatkowe informacje:
Dariusz Styka
Tel. (22) 53 39 888
Tel. 0 606 374 500

Udostępnij