IBM Think Warsaw, czyli „spotkanie dla innowacyjnych myślicieli”

Betacom
20 września 2019

17 września 2019 mieliśmy możliwość wzięcia udziału w niezwykle ciekawej rozmowie, „która udowadnia, ze dzięki technologii możemy być zdrowsi”. Dlaczego?

Na to pytanie starali się odpowiedzieć Bartłomiej Antczak, Prezes Betacom oraz dr Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych. Rozmowę poprowadził Dyrektor Generalny IBM Polska i Kraje Bałtyckie, Jarosław Szymczuk.

Nowe innowacyjne projekty badawczo- rozwojowe w Betacom to m.in. VRNeck, w ramach którego powstają wirtualne okulary do diagnostyki i terapii osób z bólem i ograniczeniami ruchy części szyjnej i szyjno- piersiowej kręgosłupa. Projekt realizowany jest we współpracy z Zespołem prof. Jolanty Kujawy w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest przykładem rozwiązania z AI i VR.

Udostępnij

Kontakt dla inwestorów

Zobacz także