Kolejny udany kwartał Betacom S.A.

Betacom
10 lutego 2012

W III kwartale roku obrachunkowego 2011/2012 Betacom S.A. odnotowała zdecydowanie większą sprzedaż produktów i usług, co wpłynęło na ponad dwukrotny wzrost zysku operacyjnego w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży wyniosły 31 mln złotych.

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, Betacom S.A. systematycznie zwiększa sprzedaż produktów i usług. W porównaniu z III kwartałem roku obrachunkowego 2010/2011 wzrosła ona aż o 54%.

Ten segment działalności generuje wyższe marże aniżeli sprzedaż towarów i materiałów, dzięki czemu zanotowaliśmy większą rentowność operacyjną. Liczymy na to, iż nadal będziemy pozyskiwać więcej kontraktów usługowych” – przekonuje Mirosław Załęski, Prezes Zarządu Betacom S.A.

Koncentracja na sprzedaży produktów i usług przełożyła się na lepszy zysk operacyjny – osiągnięta wartość 1,8 mln złotych jest aż o 104% wyższa niż uzyskana w III kwartale roku obrachunkowego 2010/2011. Narastająco po trzech kwartałach zysk operacyjny wyniósł 2,9 mln złotych przy 1,5 mln złotych straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży zostały wypracowane na poziomie 31 mln złotych.

W ramach założonej strategii Spółka ograniczyła koszty sprzedaży oraz ogólne zarządu przy równoczesnej redukcji zatrudnienia. Podjęte działania optymalizacyjne, w połączeniu z rosnącą rentownością sprzedaży, pozwoliły Betacom S.A. osiągnąć narastająco po trzech kwartałach ponad 2 mln złotych zysku netto wobec 1,3 mln straty netto rok wcześniej.

Spółka utrzymuje wysokie wskaźniki rentowności oraz płynności. Stopa zwrotu z aktywów w okresie od kwietnia do końca grudnia 2011 roku wyniosła 4,50%, natomiast stopa zwrotu z kapitału własnego 10,78%. „W tym okresie linie kredytowe były wykorzystywane głównie w zakresie wystawiania gwarancji i na dzień bilansowy nie korzystaliśmy z kredytów bankowych” – dodaje Mirosław Załęski.

Przepływy finansowe z działalności operacyjnej w ostatnim kwartale wyniosły 5,2 mln złotych, natomiast poziom gotówki osiągnął 7,5 mln złotych.

Udostępnij

Zobacz także

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim - warsztaty w Berlinie.
21 sierpnia 2020

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim - warsztaty w Berlinie.

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim – rozpoczęcie współpracy ze Stowarzyszeniem Wydawców Edukacyjnych w Niemczech – Verband Bildungsmedien (VBM). Realizując założenia biznesowe umowy konsorcyjnej, podpisanej w grudniu 2019 roku pomiędzy Asseco Data Systems, Betacom oraz Schul-Cloud GmbH, nasz niemiecki dystrybutor organizuje w dniach 24-25.08 warsztaty w Berlinie z Verband Bildungsmedien. Mają one […]

>
VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.
30 czerwca 2020

VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.

VRneck Solution to projekt badawczo-rozwojowego, którego celem jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w procesie diagnozowania i rehabilitacji zaburzeń odcinka szyjnego kręgosłupa. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Edventure Research Lab – spółkę z grupy kapitałowej Betacom S.A.  Nowością metodologiczną zarówno w diagnozie, jak i rehabilitacji kręgosłupa szyjnego jest metoda VRneck Solution, która na […]

>
Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA
29 maja 2020

Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA

Robotic Process Automation to jedna z najszybszych ścieżek do cyfrowej transformacji. Mając na uwadze umożliwienie naszym klientom osiągania w krótkim czasie znaczących korzyści biznesowych nawiązaliśmy współpracę partnerską z wiodącym dostawcą rozwiązań Robotic Process Automation (RPA), firmą UiPath. „Rozszerzamy nasze kompetencje w obszarze automatyzacji i robotyzacji, ponieważ chcemy lepiej wspierać cyfrową transformację naszych klientów. Rozwiązania UiPath […]

>