Prawie pół miliona zysku w pierwszym kwartale roku obrotowego 2011/2012

Betacom
1 sierpnia 2011

W I kwartale roku obrotowego, Betacom SA uzyskała 15 498 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co przełożyło się na zysk netto na poziomie 436 tys. zł.

Bieżący rok obrotowy dla Betacom SA rozpoczął się bardzo obiecująco. W jego pierwszym kwartale przychody ze sprzedaży wyniosły 15 498 tys. zł. Co prawda były niższe od uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego, gdzie wyniosły 17 445 tys. zł, nie przeszkodziło to jednak Spółce wypracować zysku netto w wysokości 436 tys. zł. Oznacza to wzrost o 793 tys. zł w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku obrotowego.

Dobre wyniki finansowe to efekt znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży usług, które wyniosły 9 633 tys. zł i były o 21% wyższe wobec I kwartału poprzedniego roku.

Aktualna dynamika przychodów ze sprzedaży wynika z coraz większego zainteresowania oferowanymi przez nas usługami. Firmy przeznaczają coraz więcej środków na inwestycję w infrastrukturę IT. Liczymy, iż podobny stan rzeczy utrzyma się w kolejnych miesiącach tego roku. Jestem przekonany, że najtrudniejsze czasy mamy już za sobą” – powiedział Mirosław Załęski, Prezes Zarządu.

Ze względu na sezonowość w branży IT, Zarząd Betacom SA przewiduje, że dzięki podjętym zmianom, dynamika wyników finansowych wzrośnie w kolejnych miesiącach.

Ostatnie dwa lata były dla nas mało pomyślne. W tym czasie podjęliśmy szereg decyzji, które miały na celu poprawę naszej kondycji finansowej. Z okresu trudnego dla całego sektora IT wyszliśmy silniejsi i jeszcze bardziej zdeterminowani do osiągania wyników, które będą satysfakcjonowały naszych akcjonariuszy. Pozytywne sygnały podjętej restrukturyzacji są widoczne już po pierwszym kwartale” – dodaje Mirosław Załęski.

W bieżącym roku obrotowym Betacom SA zawarł duże kontrakty usługowe. Ich realizacja przypadnie na pierwsze półrocze. Największą sprzedaż Spółka zwykle odnotowuje w trzecim kwartale.

Udostępnij