Prognoza wyników Betacom S.A. w roku obrotowym 2004/2005

Betacom
1 maja 2004

Zarząd Betacom S.A. przedstawił prognozę dotyczącą wyników finansowych w roku obrotowym od 1 kwietnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku. Planowane przychody ze sprzedaży mają wynieść 82 mln zł, zaś zysk netto 3,4 mln zł .

Przychody ze sprzedaży wzrosną w stosunku do roku ubiegłego o 35%, a zysk netto o 42%. Dynamika zysku zostanie osiągnięta przede wszystkim dzięki wzrostowi sprzedaży usług i wytworzonego własnego oprogramowania. W prognozie nie są uwzględnione efekty planowanych inwestycji kapitałowych w inne podmioty.

„Spodziewany wzrost przychodów ze sprzedaży jest wynikiem stale rosnącej pozycji Betacom jako lidera w segmencie systemów do zarządzania wiedzą, rozwinięciem pełnych kompetencji w projektowaniu i realizacji systemów bezpieczeństwa, również dzięki poszerzeniu oferty z zakresu budowy i zarządzania infrastrukturą informatyczną.” powiedział Janusz Smoczyński, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy Betacom S.A. „Zakładamy wzrost głównie w produktach wysokomarżowych takich jak E-learning, Soft, Storage, WAN i Usługi.”

Podstawą sporządzenia powyższej prognozy było oszacowanie przychodów z kontraktów i obsługi Klientów w latach ubiegłych, a także prowadzonych obecnie rozmów handlowych z potencjalnymi Klientami oraz informacji na temat planowanych projektów informatycznych.

Firma Betacom stale podwyższa kwalifikacje swojej kadry inżynierskiej. W kwietniu bieżącego roku Spółka otrzymała prestiżowy tytuł „ISS Premium Authorized Partner” przyznawany przez Internet Security Systems, wiodącego dostawcę rozwiązań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz producenta oprogramowania przeznaczonego do analizy i monitorowania bezpieczeństwa systemów oraz sieci komputerowych.

Dodatkowe informacje:
Dariusz Styka
Tel. (22) 53 39 888
Tel. 0 606 374 500

Udostępnij

Zobacz także

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim - warsztaty w Berlinie.
21 sierpnia 2020

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim - warsztaty w Berlinie.

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim – rozpoczęcie współpracy ze Stowarzyszeniem Wydawców Edukacyjnych w Niemczech – Verband Bildungsmedien (VBM). Realizując założenia biznesowe umowy konsorcyjnej, podpisanej w grudniu 2019 roku pomiędzy Asseco Data Systems, Betacom oraz Schul-Cloud GmbH, nasz niemiecki dystrybutor organizuje w dniach 24-25.08 warsztaty w Berlinie z Verband Bildungsmedien. Mają one […]

>
VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.
30 czerwca 2020

VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.

VRneck Solution to projekt badawczo-rozwojowego, którego celem jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w procesie diagnozowania i rehabilitacji zaburzeń odcinka szyjnego kręgosłupa. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Edventure Research Lab – spółkę z grupy kapitałowej Betacom S.A.  Nowością metodologiczną zarówno w diagnozie, jak i rehabilitacji kręgosłupa szyjnego jest metoda VRneck Solution, która na […]

>
Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA
29 maja 2020

Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA

Robotic Process Automation to jedna z najszybszych ścieżek do cyfrowej transformacji. Mając na uwadze umożliwienie naszym klientom osiągania w krótkim czasie znaczących korzyści biznesowych nawiązaliśmy współpracę partnerską z wiodącym dostawcą rozwiązań Robotic Process Automation (RPA), firmą UiPath. „Rozszerzamy nasze kompetencje w obszarze automatyzacji i robotyzacji, ponieważ chcemy lepiej wspierać cyfrową transformację naszych klientów. Rozwiązania UiPath […]

>