RAPORTER – pełna kontrola nad licencjami Microsoft 365

Betacom
15 grudnia 2020

Opracowane przez Inżynierów Betacom narzędzie w prosty, graficzny sposób szybko dostarcza aktualnych informacji o liczbie posiadanych i przypisanych licencji oraz prezentuje ich koszty w podziale na jednostki biznesowe albo dla wybranego okresu.

Zarządzanie licencjami Microsoft, zwłaszcza w liczniejszych organizacjach, zawsze było wyzwaniem. Migracja do chmury i przejście na model subskrypcyjny niewiele zmieniło w tej kwestii. Każda organizacja chciałaby wykorzystywać licencji tyle, ile faktycznie potrzebuje oraz płacić za tyle, ile faktycznie wykorzystuje. Nadal jednak często się zdarza, że zakupy nie wynikają jedynie z potrzeby biznesowej. Czasem decydują o nich akcje promocyjne lub wewnętrzne cykle budżetowe. Na efektywność ich wykorzystania ma wpływ także rotacja pracowników oraz rozwój firmy. Jeśli organizacja dynamicznie się zmienia, łatwo stracić kontrolę a za niewykorzystane licencje trzeba sporo zapłacić. Według rozmaitych szacunków to zwykle minimum kilkanaście procent łącznych kosztów Microsoft 365.

Każdy kto myśli o odzyskaniu kontroli najpierw potrzebuje informacji. Optymalizacja i planowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy wiemy ile licencji Microsoft 365 posiadamy, ile faktycznie wykorzystujemy, ilu jest użytkowników w poszczególnych działach i jakie ponosimy w związku z tym koszty.

Opracowane w oparciu o technologię Microsoft Power BI oraz chmurę Microsoft Azure autorskie rozwianie o nazwie „RAPORTER” odpowiada na wszystkie pytania. Szybko i w przystępnej, graficznej formie. Dzięki RAPORTEROWI zyskujemy w prosty sposób kompletny obraz sytuacji i możemy odzyskać kontrolę.

RAPORTER pozwala ujednolicić dane, dokonać ich analizy, przygotować raporty, a ostatecznie optymalizować i oszczędzać. Szybko i dokładnie przygotuje kompletne zestawienie kosztów licencji z podziałem na działy, osoby, okresy. W klarowny sposób pokaże ile organizacja posiada licencji a także ile z nich pozostaje nieprzypisanych. Przy tym raport można wygenerować w każdej chwili, na dowolnym urządzeniu z dowolnego miejsca na świecie.

Więcej informacji na temat RAPORTERA można uzyskać kontaktując się z ms@betacom.com.pl

Poznaj RAPORTERA 

Udostępnij