Rekordowy kwartał

Betacom
4 lutego 2005

Betacom zakończył III kwartał roku obrachunkowego 2004/2005. Kwartał ten był dla Spółki bardzo udany i najlepszy w historii Spółki. Przychody ze sprzedaży za III kwartał wyniosły 41,5 mln zł, co stanowi wzrost o 91% (analogiczny okres roku ubiegłego), a zysk netto wyniósł 3,6 mln zł, co stanowi wzrost o 160% (analogiczny okres roku ubiegłego).

Narastająco po III kwartałach sprzedaż wyniosła 69,9 mln zł, wzrost o 69%, a zysk netto wyniósł 1,3 mln zł, co stanowi 97% zysku za analogiczny okres roku ubiegłego.

Zdaniem Zarządu Spółki przychody ze sprzedaży za cały rok obrotowy kończący się 31 marca 2005 roku oraz wynik netto będą na najwyższym poziomie w historii Spółki.

Spółka dynamicznie pozyskuje nowych klientów i w ostatnim kwartale zrealizowała lub podpisała wiele nowych kontraktów. Spadek marż na rynku w stosunku do założonych Spółka kompensuje większą od zakładanej sprzedaży.

W związku z prowadzonymi rozmowami handlowymi Zarząd podtrzymał opublikowane prognozy przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto na bieżący rok obrotowy. Zgodnie z informacją Zarządu możliwe jest nawet przekroczenia planu sprzedaży, a realizacja prognozy zysku uzależniona jest od osiągnięcia w ostatnim IV kwartale zysku netto na poziomie zbliżonym do 2 mln zł. Wymagać to będzie utrzymania dynamiki sprzedaży i zysku z III kwartału.

III kwartał był rekordowy dla Spółki zarówno pod względem przychodów ze sprzedaży, jak też osiągniętego zysku netto, co utwierdziło Zarząd, że inwestycje poczynione w poprzednich kwartałach przyniosły spodziewany efekt. Realizowane projekty i prowadzone rozmowy handlowe stwarzają realną możliwość realizacji planów.

Betacom podpisał dwie umowy wspólnie z partnerami technologicznymi Computerland i Bull na realizację projektów budowy portali wykorzystujących e-learning dla Ministerstwa Finansów oraz dla Ministerstwa Ochrony Środowiska. Realizacja tych projektów będzie miała pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki w pierwszym półroczu kolejnego roku obrotowego.

Duża dynamika rozwoju Betacom została doceniona przez partnerów Spółki i Betacom otrzymał w ostatnim czasie dwie nagrody od firm Tech Data i IBM. W styczniu Betacom został uhonorowany Wielką Złotą Paletą – nagrodą główną firmy Tech Data Polska. Złote Palety to wyróżnienia dla najlepszych Partnerów Handlowych i Dostawców firmy. Wielka Złota Paleta przyznawana jest za całokształt współpracy. W lutym Betacom otrzymał nagrodę o d IBM za najwyższą sprzedaż produktów IBM.

Dodatkowe informacje:
Magdalena Kwiatkowska, Betacom S.A.
tel.: (+48 22) 332 98 19, e-mail: mkwiatkowska@betacom.com.pl

Dodatkowe informacje:
Dariusz Styka
Tel. (22) 53 39 888
Tel. 0 606 374 500

Udostępnij

Zobacz także

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim - warsztaty w Berlinie.
21 sierpnia 2020

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim - warsztaty w Berlinie.

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim – rozpoczęcie współpracy ze Stowarzyszeniem Wydawców Edukacyjnych w Niemczech – Verband Bildungsmedien (VBM). Realizując założenia biznesowe umowy konsorcyjnej, podpisanej w grudniu 2019 roku pomiędzy Asseco Data Systems, Betacom oraz Schul-Cloud GmbH, nasz niemiecki dystrybutor organizuje w dniach 24-25.08 warsztaty w Berlinie z Verband Bildungsmedien. Mają one […]

>
VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.
30 czerwca 2020

VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.

VRneck Solution to projekt badawczo-rozwojowego, którego celem jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w procesie diagnozowania i rehabilitacji zaburzeń odcinka szyjnego kręgosłupa. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Edventure Research Lab – spółkę z grupy kapitałowej Betacom S.A.  Nowością metodologiczną zarówno w diagnozie, jak i rehabilitacji kręgosłupa szyjnego jest metoda VRneck Solution, która na […]

>
Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA
29 maja 2020

Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA

Robotic Process Automation to jedna z najszybszych ścieżek do cyfrowej transformacji. Mając na uwadze umożliwienie naszym klientom osiągania w krótkim czasie znaczących korzyści biznesowych nawiązaliśmy współpracę partnerską z wiodącym dostawcą rozwiązań Robotic Process Automation (RPA), firmą UiPath. „Rozszerzamy nasze kompetencje w obszarze automatyzacji i robotyzacji, ponieważ chcemy lepiej wspierać cyfrową transformację naszych klientów. Rozwiązania UiPath […]

>