Umowa na świadczenie usług serwisowych z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Betacom
1 października 2015

W dniu 29 września 2015r. Betacom S.A. podpisała z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. umowę na świadczenie pakietu usług serwisu sprzętu i oprogramowania IBM oraz Lenovo na łączną kwotę netto 10,1 mln PLN.

Termin realizacji umowy został określony do 31.12.2018r.

To już kolejna umowa z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Poprzednia, również dotycząca oferowania usług serwisu sprzętu i oprogramowania IBM na kwotę 10,3 mln zł, podpisana w dniu 19.12.2012r. obowiązuje do 31.12.2015r.

Udostępnij