VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.

VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.
Betacom
30 czerwca 2020

VRneck Solution to projekt badawczo-rozwojowego, którego celem jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w procesie diagnozowania i rehabilitacji zaburzeń odcinka szyjnego kręgosłupa. Realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz firmę Betacom S.A.

Nowością metodologiczną zarówno w diagnozie, jak i rehabilitacji kręgosłupa szyjnego jest metoda VRneck Solution, która na podstawie analizy ruchów głowy pacjenta wyznacza tzw. siatkę ruchomości segmentalnej kręgosłupa szyjnego i szyjno-piersiowego. Analiza parametrów tej siatki powinna pozwolić ocenić funkcjonalność poszczególnych segmentów kręgosłupa szyjnego. Kluczowymi parametrami jest trafność i swoistość tej siatki, czyli w jakim stopniu za pomocą tego badania można wykryć zaburzenia funkcjonalne w poszczególnych segmentach kręgosłupa szyjnego (trafność) lub nie wykryć zaburzenia, które nie istnieje (swoistość). Szacuje się, że minimalna wartość tych parametrów nie powinna być gorsza niż 70%.

Technologicznymi elementami innowacyjnymi projektu są:

  • Stacja diagnostyczna
    Jest to element prac rozwojowych (nie badawczych), a jej innowacyjność polega na wykorzystaniu elementów wirtualnej rzeczywistości (gogle VR) oraz tzw. headtrackera do analizy funkcji czynnościowych kręgosłupa szyjnego na podstawie analizy ruchów głowy pacjenta.
  • System do automatycznej diagnozy oraz do automatycznej terapii oparty na metodach sztucznej inteligencji.
    Innowacyjność tego elementu systemu polega na jego hierarchicznej i warstwowej strukturze, w której oprócz danych uczących wykorzystana zostanie również dziedzinowa wiedza ekspercka z zakresu diagnostyki i rehabilitacji kręgosłupa szyjnego. Nie ma automatycznych, uniwersalnych, dostępnych na rynku (czy to w formie gotowych bibliotek, czy nawet opracowań naukowych) technik tworzenia modeli hierarchicznych. W przypadku naszego projektu planowane jest opracowanie modeli bazujących na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Będzie on rozpoznawał składowe i inne proste elementy diagnostyczne, tak aby stworzyć ostateczny system diagnostyczny, poprzez zastosowanie dodatkowej wersji reguł przybliżonych/rozmytych wnioskujących o składowe wyników podsystemów dla obserwowanych danych wejściowych

Ciekawym zagadnieniem projektu jest określenie minimalnej liczebności zbiorów danych, potrzebnych do „zasilenia” systemu sztucznej inteligencji (AI). Z jednej strony systemy AI wymagają zbiorów danych o możliwie maksymalnej lub wręcz „nieograniczonej” liczbie danych z drugiej istnieją realne ograniczenia co do możliwości pozyskania danych w określonym czasie projektu.

W ramach projektu VRneck przeprowadzone będą badania kliniczne, w których powinno wziąć udział minimum 400 pacjentów. Dane z badań klinicznych zostaną wzmocnione o dane historyczne pochodzące z baz danych innych szpitali Wyzwaniem jest czy dane pochodzące od pacjentów będą wystarczająco reprezentatywne i prezentują całe spektrum przypadków, które system VRneck Solution powinien się nauczyć diagnozować i terapeutyzować. Rozwiązaniem tego zagadnienia jest struktura projektowanego systemu sztucznej inteligencji. Będzie on miał strukturę warstwową, a warstwy, zwłaszcza pierwsza, będą zbudowane z kilku mniejszych podsystemów (np. klasyfikatorów), które rozwiążą mniejsze „podproblemy” potrzebując mniejszych zbiorów danych.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Już niebawem (połowa lipca br.) planowane jest spotkanie panelowe z udziałem ekspertów NCBiR oraz przedstawicieli wnioskodawców projektu VRneck Solution.

Udostępnij

Zobacz także

Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA
29 maja 2020

Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA

Robotic Process Automation to jedna z najszybszych ścieżek do cyfrowej transformacji. Mając na uwadze umożliwienie naszym klientom osiągania w krótkim czasie znaczących korzyści biznesowych nawiązaliśmy współpracę partnerską z wiodącym dostawcą rozwiązań Robotic Process Automation (RPA), firmą UiPath. „Rozszerzamy nasze kompetencje w obszarze automatyzacji i robotyzacji, ponieważ chcemy lepiej wspierać cyfrową transformację naszych klientów. Rozwiązania UiPath […]

>
Bezpieczne bujać w obłokach, czyli jak przeprowadzić transformację cyfrową z Betacom.
21 maja 2020

Bezpieczne bujać w obłokach, czyli jak przeprowadzić transformację cyfrową z Betacom.

22 maja wspólnie z Fortinet mieliśmy okazję być Partnerem Strategicznym VII Konferencji organizowanej przez IDG wydawcę Computerworld. To już VIII edycja wydarzenia, które poświęcone jest tematyce chmurowej. Jak efektywnie wykorzystać technologie cloud w rozwoju biznesu, co skłania biznes do inwestycji w rozwiązania chmurowe, jak zmieniają się firmy dzięki chmurze o tym mieliśmy okazję posłuchać podczas […]

>
19 marca 2020

Cyfrowa transformacja w edukacji

Cyfrowa rewolucja dosięgnęła również edukację, a trudna sytuacja na świecie zaczyna wymuszać transformację metod uczenia. Obserwując obecnie edukację widzimy, że cyfrowa rewolucja musi przyspieszyć i zmienić metody oraz sposoby uczenia. Jednym z istotnych elementów jest wykorzystywanie treści cyfrowych wspomagających nauczycieli w dynamicznym tworzeniu scenariuszy lekcji i lepszym dopasowywaniu materiałów. Obecnie trwa dyskusja, jak radzą sobie […]

>