Wyniki finansowe Betacom S.A. od 1 kwietnia 2003 r. do 31 marca 2004 r.

Betacom
21 sierpnia 2004

Najważniejszymi dla firmy wydarzeniami minionego roku były publiczna emisja akcji serii E, F i G oraz debiut Betacom S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Betacom zdobył środki na dalszy rozwój, a zatem zyskał nowe możliwości działania i perspektywy.

Oceniając dokonania firmy w ubiegłym roku obrotowym należy podkreślić, że spółka pod względem przychodów ze sprzedaży rozwijała się szybciej niż rynek IT w Polsce (około 5-7%). W rankingu TOP 200 COMPUTERWORLD Betacom awansował w kategorii integratorów z 16 na prestiżowe 10 miejsce. Jest również krajowym liderem na rynku e-learningu – dziedziny rozwijającej się na świecie, a od niedawna i w Polsce.

Betacom osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 59.794 tys. zł. Rok został zakończony zyskiem z działalności operacyjnej 3.001 tys. zł oraz zyskiem netto w wysokości 1.585 tys. zł.

W stosunku do poprzedniego roku sprzedaż wzrosła o 11%, a zysk operacyjny wzrósł o blisko 25%. Jednocześnie zysk netto spadł o 14%.

Znaczący wzrost zysku operacyjnego w stosunku do przychodów ze sprzedaży spółka osiągnęła dzięki oferowaniu rozwiązań o większej wartości dodanej.

Na wynik finansowy netto wpływ miał m.in. wzrost kosztów finansowych o 460 tys. zł, który wynikał z utworzenia rezerwy na toczące się postępowania administracyjne. Zdarzenie to miało charakter jednorazowy.
Poniższa tabela przedstawia strukturę przychodów ze sprzedaży produktów i usług ze względu na wyodrębnione w spółce grupy:

1.04.2002 do 31.03.2003 1.04.2003 do 31.03.2004
(tys. zł) (%) (tys. zł) (%)
Dział DOSTAW 36 645 68,19 34 158 57,13
Dział STORAGE 6 493 12,08 12 080 20,20
Dział WAN 5 758 10,72 6 147 10,28
Dział E-LEARNING 1 068 1,99 3 637 6,08
Dział USŁUG 3 702 6,89 3 374 5,64
Inne 72 0,13 398 0,67
RAZEM: 53 738 100,00 59 794 100,00

Sprzedaż produktów wysokomarżowych w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego wzrosła o blisko 50%.

W wyniku emisji akcji serii E, F i G Spółka pozyskała 13,45 mln zł. Środki pozyskane z emisji będą przeznaczone na rozwój nowych produktów i akwizycje mniejszych firm zgodnie z celami opisanymi w prospekcie emisyjnym.

W ramach realizacji celów emisji spółka:

  • jest w trakcie badania pozycji rynkowej, wyników finansowych oraz perspektyw rozwoju dwóch wybranych podmiotów zajmujących się produkcją i wdrażaniem oprogramowania. Podmioty te są potencjalnym przedmiotem inwestycji kapitałowych Betacomu,
  • rozwinęła Dział SOFT, zajmujący się produkcja oprogramowania na zamówienie klientów. Na dzień sporządzenia sprawozdania dział ten zatrudnia 10 osób. Betacom poniósł nakłady na sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie. Pracownicy uczestniczą w bogatym programie szkoleń,
  • rozbudowała laboratorium CISCO,
  • przeznaczyła część środków na działania marketingowe i promocję spółki oraz jej oferty, m.in. na budowę nowego serwisu internetowego.

Zdaniem Zarządu realizacja celów emisji zaowocuje wzrostem wyników finansowych, co przyczyni się do wzrostu wartości spółki.
***
Firma Betacom S.A. istnieje na rynku od 1995 roku. Zajmuje się produkcją oprogramowania, doradztwem, projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych oraz integracją systemów komputerowych. Betacom należy do grona 10 największych integratorów na polskim rynku. Firma od wielu lat współpracuje z IBM, HP, Cisco Systems, Microsoft, Oracle.
Betacom oferuje: system e-learningowy Saba, realizacje kompleksowych systemów teleinformatycznych, usługi integracyjne, systemy bezpieczeństwa i archiwizacji danych oraz profesjonalną obsługę serwisową.
Od 19 marca 2004 r. akcje Betacom notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dodatkowe informacje:
Dariusz Styka
Tel. (22) 53 39 888
Tel. 0 606 374 500

Udostępnij

Zobacz także

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim - warsztaty w Berlinie.
21 sierpnia 2020

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim - warsztaty w Berlinie.

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim – rozpoczęcie współpracy ze Stowarzyszeniem Wydawców Edukacyjnych w Niemczech – Verband Bildungsmedien (VBM). Realizując założenia biznesowe umowy konsorcyjnej, podpisanej w grudniu 2019 roku pomiędzy Asseco Data Systems, Betacom oraz Schul-Cloud GmbH, nasz niemiecki dystrybutor organizuje w dniach 24-25.08 warsztaty w Berlinie z Verband Bildungsmedien. Mają one […]

>
VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.
30 czerwca 2020

VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.

VRneck Solution to projekt badawczo-rozwojowego, którego celem jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w procesie diagnozowania i rehabilitacji zaburzeń odcinka szyjnego kręgosłupa. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Edventure Research Lab – spółkę z grupy kapitałowej Betacom S.A.  Nowością metodologiczną zarówno w diagnozie, jak i rehabilitacji kręgosłupa szyjnego jest metoda VRneck Solution, która na […]

>
Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA
29 maja 2020

Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA

Robotic Process Automation to jedna z najszybszych ścieżek do cyfrowej transformacji. Mając na uwadze umożliwienie naszym klientom osiągania w krótkim czasie znaczących korzyści biznesowych nawiązaliśmy współpracę partnerską z wiodącym dostawcą rozwiązań Robotic Process Automation (RPA), firmą UiPath. „Rozszerzamy nasze kompetencje w obszarze automatyzacji i robotyzacji, ponieważ chcemy lepiej wspierać cyfrową transformację naszych klientów. Rozwiązania UiPath […]

>