Zakończenie roku obrachunkowego 2003/2004 – komentarz

Betacom
2 kwietnia 2004

Betacom zakończył rok obrachunkowy 2003/2004.
Przychody ze sprzedaży za cały rok obrotowy wzrosły o około 15% do 61 mln zł, zysk operacyjny wzrósł o około 50% do 3,6 mln zł, a zysk netto o około 28% do 2,4 mln zł. Dynamika wzrostu sprzedaży za ostatni kwartał wyniosła 50%, a w ostatnim miesiącu marcu około 100% (od kiedy Spółka – dzięki rejestracji – wykorzystuje operacyjnie środki z emisji publicznej).

Korekta prognoz wyników opublikowanych w prospekcie emisyjnym Spółki została przygotowana w wyniku przeglądu bieżącego stanu realizacji kontraktów.

Powodem obniżenia prognozy jest przesunięcie terminów podpisania i realizacji kilku zaplanowanych, znaczących kontraktów. Mimo korekty prognozy, rok ten był dla Spółki udany.

Spółka dynamicznie pozyskuje nowych klientów i w ostatnim kwartale zrealizowała lub podpisała nowe kontrakty między innymi z: ABN AMRO, AIG PTE, TU Compensa, BPS S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., PZU S.A., Deutsche Bank Polska S.A., BA Creditanstalt Leasing, Masterfoods, Auchan, Energetyka Kaliska, Saatchi & Saatchi.

Obserwujemy znaczne ożywienie na rynku informatycznym, napływają liczne zapytania od klientów, co dobrze rokuje na zawarcie wielu umów w najbliższych kwartałach.

W rezultacie przesunięcia realizacji kilku kontraktów, w I kwartale roku obrotowego, rozpoczynającego się 1 kwietnia 2004r., Zarząd przewiduje znaczący wzrost obrotów, co najmniej o 80% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zyski z nich będą opodatkowane obniżoną stawką podatku CIT-19%, a nie dotychczasową 27%.

W produktach wysokomarżowych, czyli Elearning, SOFT, Storage, Wan i Usługi Spółka zrealizuje prognozę wyników w 100%. W mniej rentownych Dostawach notujemy spadek obrotów – ze względu na panujące ożywienie na rynku nie chcemy angażować naszych zasobów w mało rentowne projekty.

W celu implementacji nowej struktury organizacyjnej projektowej w miejsce macierzowej, Zarząd Betacom podjął decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu ERP. Wdrożenie Systemu ERP umożliwi zintegrowanie wszystkich procesów biznesowych w jednym systemie, co pozwoli na uzyskanie wzrostu efektywności, umożliwi szybszą obsługę klienta w celu zaspokojenia stale wzrastających wymagań klientów i zapewni usługi o jednakowej wysokiej jakości. W następnej fazie wdrożenia tego systemu zamierzamy zintegrować go z systemem CRM firmy Siebel.

Trwa również przebudowa portalu Spółki, w celu dostarczenia większej ilości informacji o produktach Spółki dla naszych klientów, partnerów i inwestorów.

W najbliższym kwartale Spółka będzie współorganizatorem kilku konferencji i seminariów, na których przedstawi ofertę nowym potencjalnym klientom.

Dodatkowe informacje:
Dariusz Styka
Tel. (22) 53 39 888
Tel. 0 606 374 500

Udostępnij

Zobacz także

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim - warsztaty w Berlinie.
21 sierpnia 2020

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim - warsztaty w Berlinie.

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim – rozpoczęcie współpracy ze Stowarzyszeniem Wydawców Edukacyjnych w Niemczech – Verband Bildungsmedien (VBM). Realizując założenia biznesowe umowy konsorcyjnej, podpisanej w grudniu 2019 roku pomiędzy Asseco Data Systems, Betacom oraz Schul-Cloud GmbH, nasz niemiecki dystrybutor organizuje w dniach 24-25.08 warsztaty w Berlinie z Verband Bildungsmedien. Mają one […]

>
VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.
30 czerwca 2020

VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.

VRneck Solution to projekt badawczo-rozwojowego, którego celem jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w procesie diagnozowania i rehabilitacji zaburzeń odcinka szyjnego kręgosłupa. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Edventure Research Lab – spółkę z grupy kapitałowej Betacom S.A.  Nowością metodologiczną zarówno w diagnozie, jak i rehabilitacji kręgosłupa szyjnego jest metoda VRneck Solution, która na […]

>
Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA
29 maja 2020

Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA

Robotic Process Automation to jedna z najszybszych ścieżek do cyfrowej transformacji. Mając na uwadze umożliwienie naszym klientom osiągania w krótkim czasie znaczących korzyści biznesowych nawiązaliśmy współpracę partnerską z wiodącym dostawcą rozwiązań Robotic Process Automation (RPA), firmą UiPath. „Rozszerzamy nasze kompetencje w obszarze automatyzacji i robotyzacji, ponieważ chcemy lepiej wspierać cyfrową transformację naszych klientów. Rozwiązania UiPath […]

>