Wyniki roczne Betacom – zysk netto najwyższy od dekady

Wyniki roczne Betacom - zysk netto najwyższy od dekady
Betacom
20 czerwca 2018

Betacom opublikował wyniki roczne za rok obrotowy trwający od 01.04.2017r. do 31.03.2018r. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości ponad 2,5 mln zł, co stanowi najlepszy wynik z ostatnich 10 lat działalności. Przychody ze sprzedaży netto wzrosły o niemal jedną trzecią w porównaniu do ubiegłego roku.

„Jesteśmy dumni z opublikowanych wyników rocznych Betacom. Ostatni rok obrotowy był pod tym względem najlepszy od dekady. Osiągnięcie takich wyników możliwe było dzięki zaangażowaniu całego zespołu w realizację strategii ogłoszonej jesienią 2017r. Zgodnie z nią Betacom ma stać się partnerem wyboru dla obecnych i nowych klientów. Wartość jaką chcemy wnosić to połączenie własnych produktów z wybranymi komponentami technologicznymi dostarczanymi z portfolio naszych partnerów. Kluczowe kompetencje, wokół których podejmowaliśmy decyzje o zaangażowaniu kapitałowym i badawczym to obszary związane z chmurą, platformami kognitywnymi oraz bezpieczeństwem.” – tak skomentował publikację raportu rocznego Bartłomiej Antczak, prezes zarządu spółki.

Betacom swoją nową strategię ogłosił we wrześniu 2017r. Zakłada ona oparcie całej działalności firmy na czterech głównych liniach biznesowych. W ramach linii biznesowej hybrydowego IT spółka angażuje się w zaawansowane projekty rozwiązań z wykorzystaniem mocy chmury obliczeniowej czy mechanizmów do zarządzania bezpieczeństwem. Jeden z takich projektów u klienta z sektora energetycznego został dostrzeżony i uhonorowany globalną nagrodą Oracle Innovation Reward w 2017 roku. Kolejną linią biznesową są rozwiązania z obszaru smart workplace, oferowane sektorowi średnich przedsiębiorstw, jak np. Gufo – produkt własny spółki, będący platformą szybkiej wymiany informacji wewnątrz firmy i budowania zaangażowania jej pracowników.

Trzecią linią biznesową jest realizacja projektów edukacyjnych opartych o nowe technologie. Jest to odpowiedź na rosnące potrzeby klientów z sektora edukacyjnego – zarówno wydawców edukacyjnych, jak i agend i organizacji rządowych odpowiadających za rozwój edukacji w Polsce i na świecie. Spółka bazuje na platformie eduwarebox.com – swoim własnym produkcie, który umożliwił wdrożenie publicznej platformy edukacyjnej dla ponad 700 tys. dzieci uczących się w szkołach na Słowacji. W styczniu 2018r. Betacom zrealizował inwestycję w Edventure Research Lab Sp. z o.o., dzięki czemu rozwija swoje kompetencje w obszarze diagnozy dzieci ze spektrum autyzmu. Zastosowanie technologii powoduje, że Betacom stał się nie tylko partnerem technologicznym, ale również partnerem w procesie transformacji punktów terapeutycznych, w których technologia podnosi jakość diagnozy i personalizację terapii. Spółka przewiduje, że do końca 2018 r. rozpocznie wdrożenia własnej platformy w siedmiu wybranych centrach terapeutycznych na rynku chińskim.

Czwarta linia biznesowa obejmuje rozwiązania IT dla rynku TLS (Transport, Spedycja, Logistyka). W czerwcu 2018r. Betacom objął pierwszy pakiet udziałów w Control System Sp. z o.o. Oferuje ona własne rozwiązanie klasy TMS dla firm logistycznych i transportowych, ale również producentów (dobra masowe, przemysł spożywczy, chemiczny, kosmetyczny, odzieżowy). Rozwiązanie jest już wdrożone nie tylko w segmencie TLS, ale również w sieciach handlowych i firmach z sektora paliwowo-energetycznego. Betacom podkreśla, że objęcie udziałów w Control System zostało sfinansowane ze środków własnych, przeznaczonych już wcześniej na ten cel. Oznacza to, że wypracowane zyski pozostaną do dyspozycji akcjonariuszy.

Podobnie jak w poprzednich latach, zarząd Betacom będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy. „Kiedy powierzano mi kierowanie spółką, obiecałem interesariuszom, że uporządkuję jej strategię
i strukturę, a cały wysiłek skupię na realizacji przyjętej strategii. Ma ona budować wzrost wartości firmy dla akcjonariuszy.” – dodał Bartłomiej Antczak.

Raport roczny Betacom SA za ostatni rok obrotowy dostępny jest na stronie internetowej spółki pod odnośnikiem: https://betacom.com.pl/o-nas/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe

Udostępnij

Kontakt dla inwestorów

Zobacz także

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim - warsztaty w Berlinie.
21 sierpnia 2020

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim - warsztaty w Berlinie.

Dyskusja o transformacji cyfrowej w szkołach na rynku niemieckim – rozpoczęcie współpracy ze Stowarzyszeniem Wydawców Edukacyjnych w Niemczech – Verband Bildungsmedien (VBM). Realizując założenia biznesowe umowy konsorcyjnej, podpisanej w grudniu 2019 roku pomiędzy Asseco Data Systems, Betacom oraz Schul-Cloud GmbH, nasz niemiecki dystrybutor organizuje w dniach 24-25.08 warsztaty w Berlinie z Verband Bildungsmedien. Mają one […]

>
VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.
30 czerwca 2020

VRneck Solution – sztuczna inteligencja w diagnozie i terapii kręgosłupa.

VRneck Solution to projekt badawczo-rozwojowego, którego celem jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w procesie diagnozowania i rehabilitacji zaburzeń odcinka szyjnego kręgosłupa. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Edventure Research Lab – spółkę z grupy kapitałowej Betacom S.A.  Nowością metodologiczną zarówno w diagnozie, jak i rehabilitacji kręgosłupa szyjnego jest metoda VRneck Solution, która na […]

>
Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA
29 maja 2020

Betacom partnerem UiPath, wiodącego dostawcy rozwiązań RPA

Robotic Process Automation to jedna z najszybszych ścieżek do cyfrowej transformacji. Mając na uwadze umożliwienie naszym klientom osiągania w krótkim czasie znaczących korzyści biznesowych nawiązaliśmy współpracę partnerską z wiodącym dostawcą rozwiązań Robotic Process Automation (RPA), firmą UiPath. „Rozszerzamy nasze kompetencje w obszarze automatyzacji i robotyzacji, ponieważ chcemy lepiej wspierać cyfrową transformację naszych klientów. Rozwiązania UiPath […]

>