33/2005

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki Betacom S.A. w dniu 26.09.2005 r.

26 września 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. w dniu 26.09.2005 r.:

1. Pan Robert Fręchowicz: 270 302 głosów na Zgromadzeniu, co daje 32,83% głosów zarejestrowanych na tym Zgromadzeniu,

2. Pan Mirosław Załęski: 236 800 głosów na Zgromadzeniu, co daje 28,76% głosów zarejestrowanych na tym Zgromadzeniu,

3. Pan Janusz Smoczyński: 200 000 głosów na Zgromadzeniu, co daje 24,29% głosów zarejestrowanych na tym Zgromadzeniu,

4. Pan Jacek Woźniakowski: 60 400 głosów na Zgromadzeniu, co daje 7,34% głosów zarejestrowanych na tym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna:

PPO art. 148 pkt. 3

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów