8/2005

Betacom podpisanie znaczącej umowy

15 marca 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu w dniu 14 marca 2005 umowy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Compensa S.A. na kwotę brutto 1,9 mln zł. Zamówienie dotyczy wdrożenia systemu centralnego przetwarzania danych.
Łączna wartość umów dla tej instytucji w okresie ostatnich 12 miesięcy jest na kwotę brutto 2,5 mln zł.
Kryterium uznania umów za znaczące jest zrealizowanie dostaw rozwiązań informatycznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy za kwotę przekraczającą 10% wartości kapitałów Betacom S.A.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów