35/2004

Betacom przychody w czerwcu

30 lipca 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w czerwcu przychody Spółki wyniosły 5,2 mln co oznacza wzrost w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 86%

Narastająco przychody Spółki za trzy miesiące roku obrotowego 04/05 wyniosły 11,7 mln co oznacza wzrost w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 68 %.

Podstawa prawna: art. 81 ust.1 pkt. 2) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów