3/2005

Betacom przychody w grudniu

21 stycznia 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w grudniu przychody Spółki wyniosły 33,1 mln co oznacza wzrost w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 115,5 %.

Narastająco przychody Spółki za dziewięć miesięcy roku obrotowego 04/05 wyniosły 70,4 mln co oznacza wzrost w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego 674%.

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 kpt. 2 Ustawy PPO- zdarzenie wpływające na cenę lub wartość kapitału.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów