32/2004

Betacom przychody w kwietniu

20 maja 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w roku obrotowym 01.04.2004r – 31.03.2005r będzie podawał do publicznej wiadomości informację o osiąganych przychodach w terminie około 20-go następnego miesiąca .

W kwietniu 2004r przychody Spółki wyniosły 3,7 mln co oznacza wzrost w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 62%

Podstawa prawna: art. 81 ust.1 pkt. 2) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów