41/2004

Betacom przychody w lipcu

20 sierpnia 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje , że w lipcu przychody Spółki wyniosły 7,4 mln co oznacza wzrost w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 107%.
Narastająco przychody Spółki za cztery miesiące roku obrotowego 04/05 wyniosły 19,1 mln co oznacza wzrost w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 76,6%

Podstawa Prawna : art. 81 ust.1 pkt.2) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów