66/2004

Betacom przychody w listopadzie

21 grudnia 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w listopadzie przychody Spółki wyniosły 5,4 mln co oznacza wzrost w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 76,7%.

Narastająco przychody Spółki za osiem miesięcy roku obrotowego 04/05 wyniosły 37,3 mln co oznacza wzrost w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 40,5%.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów