33/2004

Betacom przychody w maju

18 czerwca 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w maju przychody Spółki wyniosły 2,9 mln co oznacza wzrost w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 53%

Narastająco przychody Spółki za dwa ostatnie miesiące wyniosły 6,6 mln co oznacza wzrost w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku obrotowego o 57 %

Podstawa prawna: art. 81 ust.1 pkt. 2) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów