11/2004

Betacom przychody w marcu

20 kwietnia 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w marcu 2005 roku przychody Spółki wyniosły 4,7mln zł.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w okresie od stycznia do marca 2005 roku przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 18,9 mln zł. W analogicznym okresem poprzedniego roku obrotowego przychody ze sprzedaży wyniosły 18,5 mln zł.

Narastająco przychody ze sprzedaży Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2005 roku wyniosły 88,8 mln zł. Dynamika przychodów ze sprzedaży w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym wynosi 48,5 %

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi – tekst jednolity (Dz.U. z 2002, Nr 49, poz. 447 z późn. zm.).

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów