63/2004

Betacom przychody w październiku

22 listopada 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje , że w październiku przychody Spółki wyniosły 3,2 mln co oznacza spadek w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 8,0%

Narastająco przychody Spółki za siedem miesięcy roku obrotowego 04/05 wyniosły 32,2 mln co oznacza wzrost w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 36,8 %

Podstawa Prawna : art. 81 ust.1 pkt.2) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów