54/2004

Betacom przychody w sierpniu

20 września 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje , że w sierpniu przychody Spółki wyniosły 3,9 mln co oznacza spadek w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 18,9 %

Narastająco przychody Spółki za pięć miesięcy roku obrotowego 04/05 wyniosły 23,0 mln co oznacza wzrost w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 47,2 %

Podstawa prawna: art. 81 ust.1 pkt. 2) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów