7/2005

Betacom przychody w styczniu

18 lutego 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje , że w styczniu przychody Spółki wyniosły 10,5 mln co oznacza wzrost w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 89,8%.

Narastająco przychody Spółki za dziesięć miesięcy roku obrotowego 04/05 wyniosły 81,3 mln co oznacza wzrost w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 70,6%.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów