56/2004

Betacom przychody we wrześniu

20 października 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje , że we wrześniu przychody Spółki wyniosły 6,0 mln co oznacza wzrost w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 27%

Narastająco przychody Spółki za sześć miesięcy roku obrotowego 04/05 wyniosły 29,0 mln co oznacza wzrost w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 43,2%

Podstawa Prawna : art. 81 ust.1 pkt.2) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Kontakt dla inwestorów