43/2005

Betacom S.A. otrzymanie zamówień z Telekomunikacji Polskiej S.A. w ramach zawartej umowy ramowe

20 grudnia 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w okresie od 30.11.2005 r. do 20.12.2005 r. otrzymał z Telekomunikacji Polskiej S.A. zamówienia na realizację dostaw produktów lub usług informatycznych na kwotę brutto 1 047 071,14 Euro (858 255,03 Euro netto) w ramach realizacji umowy ramowej o której Betacom S.A. informował w dniu 12.09.2005r. w raporcie bieżącym nr 31/2005.
Zasady realizacji dostaw, warunki finansowe oraz informacje dotyczące kar umownych zostały określone w umowie ramowej i przedstawione w raporcie bieżącym nr 31/2005.
Wartość otrzymanych zamówień w PLN wyniosła brutto 4 023 999,09 i została wyliczona według średniego kursu NBP (tabela kursów nr 245/A/NBP/2005) z dnia 20.12. 2005 r.

Przedmiotem umów jest sprzedaż rozwiązań informatycznych oraz usług serwisowych.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto łączną wartość zleceń w PLN, otrzymanych od dnia 30.11.2005 r. do dnia 20.12.2005 r., przekraczającą 10% kapitałów Spółki.

Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów