1/2005

Betacom S.A. podpisanie znaczącej umowy

6 stycznia 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 5 stycznia 2005r. zamówienia od firmy informatycznej na realizację dostawy dla klienta z sektora przemysłowego na kwotę brutto w wysokości 3,9 mln zł.
Kryterium uznania zamówienia za znaczące jest wartość przekraczająca 10% wartości kapitałów Betacom S.A.

W ramach zamówienia Betacom dostarczy infrastrukturę informatyczną służącą rozbudowie środowiska serwerowego i macierzy dyskowej.

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów