20/2005

Betacom S.A. podpisanie znaczącej umowy

5 sierpnia 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 4 sierpnia 2005 r. umowy sprzedaży z firmą z branży technologicznej na łączną kwotę brutto w wysokości 19,4 mln złotych. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% wartości kapitałów Betacom S.A.

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż rozwiązania informatycznego na które składa się dostawa serwerów i macierzy wraz z oprogramowaniem i usługami wdrożeniowymi dla odbiorcy z sektora publicznego. Usługi gwarancyjne będzie świadczył producent serwerów i macierzy firma HP Polska Sp. z o.o.Betacom zobowiązał się do realizacji przedmiotu umowy w terminie 45 dni od daty podpisania umowy.

Wartość umowy netto 19 486 089 tys. PLN.

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów