28/2005

Betacom S.A. powołanie Członków Zarządu Betacom S.A. na nową kadencję.

5 września 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 2 września 2005 roku Rada Nadzorcza Betacom S.A., działając na podstawie § 368 k.s.h. oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki, postanowiła:

1. Uchwałą nr 13/2005 powołać na dotychczasowych warunkach, na kolejną 5-cio letnią kadencję Pana Mirosława Załęskiego na Prezesa Zarządu Spółki,

2. Uchwałą nr 14/2005 powołać na dotychczasowych warunkach, na kolejną 5-cio letnią kadencję Pana Janusza Smoczyńskiego na Wiceprezesa Zarządu Spółki,

3. Uchwałą nr 15/2005 powołać na dotychczasowych warunkach, na kolejną 5-cio letnią kadencję Pana Roberta Fręchowicza na Członka Zarządu Spółki,

4. Uchwałą nr 16/2005 skrócić Członkowi Zarządu Jackowi Woźniakowskiemu kadencję i z dniem 02.09.2005 r. powołać go na dotychczasowych warunkach na 5-cio letnią kadencję powierzając mu obowiązki Członka Zarządu Spółki.

5. Uchwałą nr 17/2005 skrócić Członkowi Zarządu Arturowi Jurskiemu kadencję i z dniem 02.09.2005 r. powołać go na dotychczasowych warunkach na 5-cio letnią kadencję powierzając mu obowiązki Członka Zarządu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 26 RO – powołanie osoby zarządzającej.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów