9/2005

Betacom S.A. – Przychody w lutym

21 marca 2009
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w lutym przychody Spółki wyniosły 4,7 mln co oznacza wzrost w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 22,0 %

Narastająco przychody Spółki za jedenaście miesięcy roku obrotowego 04/05 wyniosły 86,0 mln co oznacza wzrost w stosunku do uzyskanych przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 66,8%

Podstawa Prawna : art. 81 ust.1 pkt.2) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi .

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów