36/2005

Betacom S.A. przydział akcji serii G przez subemitenta w ramach programu motywacyjnego

11 października 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 10 października 2005r. -Dom Maklerski Banku Handlowego w Warszawie SA pełniący funkcję subemitenta usługowego akcji serii G przydzielił 56 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł i cenie emisyjnej 5,00 zł każda.

Osoby uprawnione nabyły akcje w cenie 5,62 zł za akcje (cena emisyjna została powiększona o koszty subemitenta usługowego przypadające na każdą akcję). Akcje serii G zostały przydzielone osobom uprawnionym, w ramach programu motywacyjnego, zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki nr 1 z dnia 15 lipca 2005r. oraz na podstawie zapisów rozdziału III pkt 1.3.12.16. prospektu emisyjnego Spółki.

Dysponowanie Akcjami serii G przez osoby uprawnione jest ograniczone, a ograniczenie to polega na zakazie ich zbywania i zastawiania w okresie dwóch lat od dnia nabycia akcji.

Podstawa prawna:
Art.81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO – Informacja poufna

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów