27/2005

Betacom S.A. sprawozdanie Rady Nadzorczej Betacom S.A.

5 września 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Betacom S.A. w 2004 roku, zawierające ocenę sytuacji Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 81 ust. 1 pkt.2 Ustawy PPO

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów