14/2008

BETACOM S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2008 roku

16 września 2008
Betacom

Zarząd BETACOM S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej BETACOM S.A. w Warszawie z działalności za okres od 01 kwietnia 2007 roku do 31 marca 2008 roku.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów