2/2007

Betacom S.A. – terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 roku.

17 stycznia 2007
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, o następujących terminach przekazywania raportów okresowych za rok 2007/2008:

Raport roczny za rok obrotowy kończący się 31 marca 2007 roku: 5 lipca 2007 roku

Raport półroczny za I półrocze roku obrotowego kończącego się 31 marca 2008 roku: 6 grudnia 2007 roku

Raporty kwartalne:

Raport za III kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2007 roku: 5 lutego 2007 roku

Raport za IV kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2007 roku: 14 maja 2007 roku;

Raport za I kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2008 roku: 24 lipca 2007 roku;

Raport za II kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2008 roku: 30 października 2007 roku;

Raport za III kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2008 roku: 4 lutego 2008 roku;

Raport za IV kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2008 roku: 13 maja 2008 roku;

Kontakt dla inwestorów